19/09/2014
Αρχίζει η χρηματοδότηση της δράσης ICT4GROWTH

 

Ολοκληρώθηκε η ένταξη 93 επενδυτικών σχεδίων στη δράση ICT4GROWTH της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. για την ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 41,4 εκατ. ευρώ και εντός των προσεχών ημερών θα ξεκινήσει η καταβολή στους δικαιούχους των προβλεπόμενων προκαταβολών.

Παράλληλα, μετά την εξοικονόμηση πρόσθετων πόρων, προωθούνται για συμβασιοποίηση και τελική ένταξη 58 επιπλέον επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 22 εκατ. ευρώ, για τα οποία έχουν ήδη κληθεί οι δικαιούχοι να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/10/2015.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90