17/09/2014
Στο 44,6% ο συνολικός φορολογικός συντελεστής για τις ελληνικές επιχειρήσεις

 

Στο 44,6% ανέρχεται ο συνολικός φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, κατατάσσοντάς την στη δωδέκατη θέση μεταξύ των 32 αναπτυγμένων χωρών του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα των φόρων και το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει το Δημόσιο στους πολίτες.

Ενώ όλες οι χώρες με υψηλότερο εταιρικό φορολογικό συντελεστή αλλά και χώρες που εφαρμόζουν χαμηλότερο συντελεστή έχουν αποδείξει στους πολίτες τους ότι κάνουν αποτελεσματική χρήση των φόρων τους κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους, στην Ελλάδα οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τα χρήματά τους στο κράτος, έχοντας εμπειρία της χρόνιας αναποτελεσματικότητας. Αυτό εξηγεί εν μέρει γιατί στη χώρα μας η φοροδιαφυγή έχει μεγαλύτερες διαστάσεις από τις υπόλοιπες χώρες.

Πρόοδος
Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται σε έρευνα του Κέντρου Έρευνας και Προγραμματισμού (ΚΕΠΕ), η οποία περιλαμβάνεται στο τελευταίο μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, όπου διαπιστώνεται πρόοδος σε πολλούς τομείς της οικονομίας.

Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής (GCI) εκφράζεται ως ποσοστό των συνολικών κερδών των επιχειρήσεων και μετρά πέντε διαφορετικούς φόρους και εισφορές (φόρος επί των κερδών, εργατικές και εργοδοτικές εισφορές, κοινωνικές εισφορές, φόρος ιδιοκτησίας, φόρος επί του τζίρου). Η διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών είναι εντυπωσιακή, από 21% στο Λουξεμβούργο έως 68,3% στην Ιταλία, και η χώρα μας με 44,6% είναι στη δωδέκατη θέση ανάμεσα στις 32 χώρες του ΟΟΣΑ.

Εάν όμως υπολογιστεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των φόρων, τότε η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, γεγονός που οδηγεί τον ερευνητή του ΚΕΠΕ κ. Αθ. Χύμη στο συμπέρασμα ότι «στην Ελλάδα δεν είναι ηθικώς και οικονομικώς δικαιολογημένη καμία περαιτέρω αύξηση (τουλάχιστον) του εταιρικού φορολογικού συντελεστή, δεδομένου ότι χώρες με χαμηλότερους συντελεστές έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς του Δημοσίου και επιδεικνύουν πολύ πιο αποτελεσματική διανομή και διάθεση των δημοσίων εσόδων».

Με βάση την αποτελεσματικότητα των φόρων, η Ελλάδα έχει τις χειρότερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά στη χρηστή κρατική διοίκηση, τις υποδομές, την αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση-κατάρτιση, αλλά και ως προς την επίδραση των φόρων στα κίνητρα για εργασία και επενδύσεις.

Μειωμένο επιτόκιο στα έντοκα

Στο 1,7% μειώθηκε το επιτόκιο στη χθεσινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, κατά την οποία ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 1,3 δισ. ευρώ. Στην προηγούμενη δημοπρασία στις 12 Αυγούστου το επιτόκιο ήταν 1,75%.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90