16/09/2014
Έως και τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στην Alpha Bank

 

Ισχυρά κίνητρα (κλιμακούμενα ποσά αποζημίωσης, ανάλογα με την ηλικία, τα έτη υπηρεσίας, τον τόπο εργασίας και με ανώτατο όριο τις 170.000 ευρώ μεικτά) για την οικειοθελή αποχώρηση τουλάχιστον 2.000 υπαλλήλων δίνει το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που έθεσε σε ισχύ η διοίκηση της Alpha Bank.

Το πρόγραμμα που παραμένει «ανοικτό» για υποβολή αιτήσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχει κόστος 100 εκατ. ευρώ.

ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Το τελικό κίνητρο για την εθελούσια προκύπτει με βάση μαθηματικό τύπο, ο οποίος έχει ως βασική παροχή την καταβολή αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης χωρίς προειδοποίηση που προσαυξάνεται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, την ηλικία του εργαζομένου και τον τόπο εργασίας (για όσους απασχολούνται εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης).

Βάσει υπολογισμού, θα είναι οι τακτικές αποδοχές που καταβλήθηκαν τον Ιούνιο 2014 χωρίς τις προσαυξήσεις (π.χ. δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας) και εξαιρουμένων τυχόν εκτάκτων παροχών (υπερεργασία, υπερωριακή εργασία κ.λπ.) ή όποιων άλλων αμοιβών ή παροχών σε είδος ή σε χρήμα.

Η ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ << Η βασική παροχή που είναι η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχών του Ιουνίου 2014 προσαυξημένων κατά 14/12 και των συμπληρωμένων ετών υπηρεσίας στην τράπεζα. Επιπλέον:

Για όσους έχουν πάνω από 17 έτη συμπληρωμένη υπηρεσία στην τράπεζα την 12/11/2012, καταβάλλονται οι τακτικές αποδοχές ενός επιπλέον μηνός για κάθε πρόσθετο έτος υπηρεσίας, με μέγιστο όριο τις 12 επιπλέον μηνιαίες τακτικές αποδοχές. Οι επιπλέον τακτικές αποδοχές που θα καταβάλλονται, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ τον μήνα συμπεριλαμβανομένης και της προσαυξήσεως κατά14/12.

Πρόσθετο κίνητρο αποχώρησης δίνεται ανάλογα με την ηλικία του υπαλλήλου και των συνολικών συμπληρωμένων ετών υπηρεσίας (η προσαύξηση φτάνει στο 80% για υπαλλήλους ηλικίας 50 - 54 ετών) καθώς και για όσους εργάζονται σε μονάδες της περιφέρειας (προσαυξήσεις 10% - 20% ανάλογα με την ηλικία).

Σε καμία περίπτωση το άθροισμα των ποσών δεν θα υπολείπεται των 8.000 ευρώ και δεν θα υπερβαίνει τα 170.000 ευρώ (μεικτά). Οι αποχωρούντες διατηρούν τη νοσοκομειακή κάλυψη μέσω του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου της εταιρείας ΑΧΑ για δύο έτη μετά την αποχώρηση, καθώς και τα προνομιακά επιτόκια για δάνεια που έχουν λάβει από την τράπεζα μέχρι και την 31/8/2014 που υφίστανται κατά τον χρόνο της αποχωρήσεως.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90