12/09/2014
Αισιόδοξη η διοίκηση της Alpha Bank για τα stress tests

 

Θα ήταν έκπληξη η αποτυχία κάποιας ελληνικής τράπεζας στα stress tests που διενεργεί η ΕΚΤ, παρά το γεγονός πως θα υπάρξει σχετική διαφοροποίηση ανάμεσα στα αποτελέσματα των πιστωτικών ιδρυμάτων, κάτι πάντως που θα «μεταφραστεί» και στο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών. Αυτό είναι το συμπέρασμα των αναλυτών της Citigroup, έπειτα από τη συνάντηση που είχαν με τη διοίκηση της Alpha Bank.

Ενόψει του stress test ο ξένος οίκος δεν θέλει να προκαταλάβει το αποτέλεσμα. Εκτιμά, ωστόσο, ότι δεν θα είναι σε θέση δυσμενέστερη έναντι των άλλων συστημικών τραπεζών.

Είναι ενδεικτικό ότι στελέχη της Alpha Bank επισήμαναν στους αναλυτές της Citibank πως τα stress tests της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν πιο αυστηρά έναντι εκείνων της ΕΚΤ στο κριτήριο των ζημιών από τα δάνεια, καθώς στα πρώτα προσμετρήθηκαν οι ζημίες σε όλη τη διάρκεια ζωής των δανείων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι ζημίες τριών ετών.

«Kόκκινα» δάνεια
Οσον αφορά, πάντως, τις αρχικές παραμέτρους που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ, η Citi σημειώνει πως αυτές δεν διαφέρουν ιδιαίτερα έναντι της ΤτΕ, αν και η ΕΚΤ λειτουργεί με κάποιες αυστηρότερες υποθέσεις, όπως για παράδειγμα σχετικά με την εξέλιξη των «κόκκινων» δανείων.

Επίσης, η ελληνική τράπεζα ενημέρωσε τους διεθνείς αναλυτές πως ζητήθηκαν από τις υπηρεσίες της δυναμικά στοιχεία ισολογισμού, μολονότι δεν καθίσταται σαφές πού θα χρησιμοποιηθούν, αφού τα stress tests διενεργούνται με στατικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων του τέλους του 2013. Η διοίκηση της Alpha Bank εμφανίστηκε θετική σε ό,τι αφορά τις προοπτικές των εσόδων από τόκους για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Μάλιστα, υπογράμμισε πως η τριμηνιαία αύξηση των 7 εκατ. ευρώ ήταν χαμηλή, καθώς μειώθηκε από έκτακτους παράγοντες.

Πάντως, η Alpha Bank, όπως προκύπτει από τη συνάντηση, δεν σκοπεύει να κάνει σημαντική χρήση των δανείων TLTRO από την ΕΚΤ (ίσως να μετατρέψει κάποια από τη ρευστότητα που έχει δανειστεί από την ΕΚΤ στο πλαίσιο των βασικών πράξεων αναχρηματοδότησης σε TLTRO), αλλά τονίζει την έμμεση ωφέλεια για όλο τον κλάδο από το πρόγραμμα αυτό, που οδηγεί σε γενικότερη μείωση του κόστους χρηματοδότησης.

Ρευστότητα
Με δεδομένο, μάλιστα, ότι από την 1η Μαρτίου του 2015 λήγει η επιλεξιμότητα των ομολόγων με κρατική εγγύηση ως collaterals για την παροχή ρευστότητας από την ΕΚΤ εκτιμάται ότι η κεντρική τράπεζα θα ανακοινώσει κάποια χαλάρωση των σχετικών κανόνων, ώστε να επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΚΤ, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν χρήση του ELA.

Σε ό,τι αφορά τον αναβαλλόμενο φόρο, η τράπεζα σημειώνει πως η μετατροπή του σε φορολογική απαίτηση θα ολοκληρωθεί στις επόμενες 1-2 εβδομάδες.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90