11/09/2014
Θετική είναι η έκθεση της Bofa για τα «κόκκινα» δάνεια και τις τράπεζες

 

Ιδιαίτερα θετική είναι η έκθεση της Bofa για τις ελληνικές τράπεζες. Έκτακτα στοιχεία με θετικό αντίκτυπο κυριάρχησαν στα αποτελέσματα ορισμένων τραπεζών το β' τρίμηνο του έτους, όπως στις περιπτώσεις της Alpha Bank, της Εθνικής και της Πειραιώς. Αντίθετα, μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια ήταν η αιτία για τις υψηλότερες του αναμενόμενου ζημίες της Eurobank, παρατηρεί σε έκθεσή της η Bank of America.

Εξαιτίας των παραπάνω επιδράσεων ο διεθνής οίκος αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις του για την κερδοφορία ανά μετοχή των ελληνικών τραπεζών το 2014, όπου αναμένει κέρδη για Εθνική και Alpha Bank, ενώ ενισχυμένες είναι και οι προβλέψεις του οίκου για το 2015. Διατηρεί, ωστόσο, σύσταση ουδετερότητας και δεν μεταβάλει τις τιμές-στόχους για τις μετοχές των τεσσάρων τραπεζών.

Ο διεθνής οίκος εμφανίζεται αισιόδοξος σε ό,τι αφορά την πορεία του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου των ελληνικών τραπεζών και την εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Παρά το γεγονός αυτό, δεν βλέπει σε ορατό ορίζοντα αύξηση των χορηγήσεων. Σχετικά με τα stress tests, σημειώνει πως το αποτέλεσμα δεν είναι προκαθορισμένο, ωστόσο οι συζητήσεις αναφορικά με τον αναβαλλόμενο φόρο και η δυναμική προσέγγιση της ΕΚΤ -εφόσον λάβουν χώρα- μπορούν να περιορίσουν τις ανησυχίες της αγοράς για τον κλάδο αναφορικά με τις κεφαλαιακές ανάγκες. Η BofA, ωστόσο, επιθυμεί να γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο θέμα πριν αποφανθεί.

Η αμερικανική τράπεζα τονίζει ότι ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα εξακολουθεί να απολαμβάνει τις θετικές συνέπειες των μειωμένων κοστολογίων χρηματοδότησης το δεύτερο τρίμηνο του 2014, οπότε βελτιώθηκε το επιτοκιακό περιθώριο κατά περίπου 10 μονάδες βάσης. Ο ρυθμός αύξησης των «κόκκινων» δανείων συνέχισε να περιορίζεται. Αναμένει οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων να «κορυφωθούν» το 2014 και σταδιακά να αρχίσουν να υποχωρούν από το 2015.

Όπως αναφέρει ο οίκος, οι Alpha, ΕΤΕ και Πειραιώς αναγνώρισαν αναβαλλόμενο φόρο 422 εκατ. ευρώ, 994 εκατ. ευρώ και 200 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Αντίθετα, η Eurobank παρουσίασε αρνητικό έκτακτο αποτέλεσμα 114 εκατ. ευρώ από τη δραστηριότητά της.

Μετά τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (fully loaded Basel III CET1) εμφανίζεται «ισχυρός και στις τέσσερις τράπεζες. Κυρίαρχο θέμα παραμένει, ωστόσο, να διαμορφωθούν τα κεφαλαιακά «μαξιλάρια» σε σύγκριση με την πιθανή ανάγκη για περαιτέρω προβλέψεις μετά τα stress tests που διενεργεί η ΕΚΤ.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση υπάρχουν τρεις πιθανές εξελίξεις οι οποίες μπορούν να περιορίσουν περαιτέρω τις επενδυτικές ανησυχίες για τις δυνητικές κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών μετά τα stress tests: α) μετατροπή του αναβαλλόμενου φόρου σε φορολογική απαίτηση, β) να ληφθούν υπόψη τα πλάνα αναδιάρθρωσης (δυναμική προσέγγιση) και γ) να ληφθούν υπόψη τα κέρδη προ προβλέψεων (PPI) του 2014 αντί του 2013.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90