11/09/2014
Αύξηση 0,4% κατέγραψε ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο στο Β’ τρίμηνο 2014

 

Οριακή αύξηση 0,4% κατέγραψε ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο στο δεύτερο τρίμηνο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του τριμήνου Απριλίου – Ιουνίου 2013.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο στο διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2014, σε σύγκριση με το δείκτη του τριμήνου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014, παρουσίασε αύξηση 11,7%, έναντι αύξησης 11,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013.

Στην έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο περιλαμβάνονται 19.932 επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, με ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των 300.000 ευρώ, από τις οποίες επελέγη και ερευνάται αντιπροσωπευτικό δείγμα μεγέθους 478 επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα.

Σκοπός του δείκτη είναι η μέτρηση της δραστηριότητας του τομέα του χονδρικού εμπορίου στην αγορά σε όρους αξίας. Ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται χωρίς το ΦΠΑ και περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά που έχει τιμολογήσει η επιχείρηση στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (τριμήνου), και τα οποία αντιστοιχούν σε πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε τρίτους.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90