11/08/2014
Κομισιόν: Απόφαση «ανάσα» για τα ΕΛΤΑ - Νόμιμες οι κρατικές επιχορηγήσεις

 

Νόμιμες οι κρατικές επιχορηγήσεις. Μπορεί τις περασμένες ημέρες να μονοπώλησε το ενδιαφέρον η διαπίστωση σκανδάλου με επιχορηγήσεις προς τη συνδικαλιστική οργάνωση των ΕΛΤΑ, που δεν καλύπτονταν με παραστατικά, ωστόσο πιο σημαντικό για την επιχείρηση είναι η απόφαση της Κομισιόν, που αποδέχεται ως νόμιμες τις κρατικές επιχορηγήσεις για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας. Η εξέλιξη αυτή δίνει μεγάλη ανάσα στην εταιρεία και της ανοίγει τον δρόμο για την ομαλή πορεία προς την αποκρατικοποίησή της.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι διαπίστωσε πως οι άμεσες επιδοτήσεις που χορήγησε η Ελλάδα στον κρατικό ταχυδρομικό φορέα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) για την παροχή καθολικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια διετούς ή τριετούς μεταβατικής περιόδου (από το 2013 έως το 2014 ή το 2015) συνάδουν με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε. σΗ Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιχορηγήσεις αντισταθμίζουν μόνο το πρόσθετο κόστος των ΕΛΤΑ για την εκτέλεση υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας. Ωστόσο, η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες σχετικά με το γεγονός ότι ο μηχανισμός του ταμείου αντιστάθμισης, που θα καθιερωθεί για την επόμενη πενταετία, μπορεί να ευνοεί αθεμίτως τα ΕΛΤΑ έναντι των ανταγωνιστών τους, και, ως εκ τούτου, κίνησε διαδικασία διεξοδικής έρευνας.

Καθολική υπηρεσία
Όπως αναφέρει η Επιτροπή στη σχετική ανακοίνωσή της, τα ΕΛΤΑ έχουν επιφορτιστεί να παρέχουν έως το 2028 την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, η οποία συνίσταται στην προσφορά βασικού επιπέδου ταχυδρομικών υπηρεσιών σε όλους τους κατοίκους της Ελλάδας με ενιαίες τιμές.

Επισημαίνει, επίσης, ότι «για την αντιστάθμιση του καθαρού κόστους που συνεπάγεται για τα ΕΛΤΑ η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν ως πάροχος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, οι ελληνικές αρχές θέσπισαν πενταετή μηχανισμό ταμείου αντιστάθμισης, απαιτώντας από τους άλλους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Η δυνατότητα καθιέρωσης ανάλογου μηχανισμού προβλέπεται από την τρίτη ταχυδρομική οδηγία. Η Επιτροπή κίνησε διεξοδική έρευνα για να διαπιστώσει εάν οι εν λόγω ανησυχίες είναι βάσιμες και για να διασφαλίσει ότι ο μηχανισμός του ταμείου αντιστάθμισης που θα τεθεί σε εφαρμογή από τις ελληνικές αρχές δεν θα στρεβλώνει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό στην αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή διώχνει ένα βάρος από τα ΕΛΤΑ και έτσι μπορούν να συνεχίσουν την πορεία αναδιάρθρωσης και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών τους.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90