06/08/2014
Η καινοτομία στις επιχειρήσεις έφερε κέρδη σύμφωνα με έρευνα

 

Το 44,6% των επιχειρήσεων εισήγαγε την περίοδο 2010-2012 κάποιας μορφής καινοτομία, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να είναι οι παραγωγικές επιχειρήσεις και μάλιστα σε ποσοστό τρεις φορές μεγαλύτερο από τις αντίστοιχες εμπορικές (48,3% έναντι 17,2%). Αυτό προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και Οικονομίας του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Η έρευνα αφορούσε τη δυνατότητα των ελληνικών ΜΜΕ να καινοτομούν και να συμπεριλάβουν την Έρευνα και την Ανάπτυξη (R&D) στο επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Η ανάλυση έδειξε επίσης ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο τζίρος της επιχείρησης τόσο μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή καινοτομικών διαδικασιών. Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία της έρευνας, προκύπτει ότι κατά μέσο όρο ο ετήσιος τζίρος (ακαθάριστα έσοδα) των επιχειρήσεων αυτών προέρχεται σε ποσοστό 7,4% από τα νέα προϊόντα - υπηρεσίες που αυτές επένδυσαν στην καινοτομία την παραπάνω περίοδο. Ποσοστό μεγαλύτερο του 15% του τζίρου των επιχειρήσεων της έρευνας, που προέρχεται από την «επένδυση» στην καινοτομία, αναφέρεται μόνο σε επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων, ενώ οι μισές επιχειρήσεις του κλάδου μεταλλικών κατασκευών αποδίδουν το 11%-15% του τζίρου τους στην καινοτομία.

Όσες επιχειρήσεις εισήγαγαν οποιασδήποτε μορφής καινοτομία για διάστημα τριών ετών (2010-2012) δαπάνησαν συνολικά λιγότερα από 50.000 ευρώ σε ποσοστό 54,8%, ενώ ποσοστό 22,6% δαπάνησαν από 50.000 - 100,000 ευρώ, το 19,4% από 100.000 - 500,000 ευρώ και το υπόλοιπο 3,2% πάνω από 1.000.000 ευρώ. Η εταιρεία με το μεγαλύτερο ποσό επένδυσης ανήκει στον κλάδο του μετάλλου. Από τις επιχειρήσεις που έχουν δαπανήσει το παραπάνω διάστημα μεταξύ 100.000-500.000 ευρώ, σε ποσοστό 66,7% ανήκουν στον κλάδο των τροφίμων και ειδών διατροφής. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για τις καινοτομικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες μόνο το 12,3% των επιχειρήσεων της έρευνας έλαβαν κάποια οικονομική ενίσχυση είτε από το κράτος, την περιφέρεια, τις τοπικές αρχές, ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από συγγενείς επιχειρήσεις, είτε από άλλες πηγές.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90