29/07/2014
Επενδύσεις 1,1 τρισ. ευρώ στον τομέα του ηλεκτρισμού μέχρι το 2030

 

Επενδύσεις ύψους 1,153 τρισ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν ως το 2030 στον τομέα του ηλεκτρισμού στις χώρες της Ε.Ε. σύμφωνα με το European Climate Foundation, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει η Ευρώπη για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας.

Περίπου 1 τρισ. ευρώ θα πρέπει να διατεθεί για την κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, συμβατικών και ΑΠΕ, τα 57 δισ. ευρώ για εφεδρικές μονάδες και τα 68 δισ. ευρώ για δίκτυα μεταφοράς υψηλής τάσης.

Έξυπνα δίκτυα          
Υψηλές επενδύσεις χρειάζονται τα δίκτυα διανομής για τη μετεξέλιξή τους σε «έξυπνα δίκτυα», που θα επιτρέψουν τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ. Εξάλλου, η εκρηκτική κατάσταση στην Ουκρανία αναδεικνύει την ανάγκη για δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και εγκαταστάσεις υγροποιημένου αερίου (LNG). Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) τοποθετεί τις επενδύσεις στα 165 δισ. ευρώ μέχρι το 2030 και η Κομισιόν στα 70 δισ. ευρώ ως το 2020. Οσο για την εξοικονόμηση ενέργειας η ΙΕΑ θεωρεί αναγκαίες επενδύσεις ύψους 1,2-2,3 τρισ. ευρώ ως το 2035.

Με δεδομένες τις δημοσιονομικές πιέσεις, η Ευρώπη θα πρέπει να αναζητήσει τα κεφάλαια, της τάξης των 150 δισ. ευρώ τον χρόνο, στον ιδιωτικό τομέα σε σύμπραξη με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εργαλεία όπως το Jessica και το Jaspers.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90