28/07/2014
Αγορά μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικών - αύξηση πωλήσεων και μείωση ζημιών (προ φόρων)

 

Οριακή αύξηση σε ποσοστό 1,22% στον συνολικό κύκλο εργασιών κατέγραψε πανελλαδική έρευνα για τις 108 μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμπορίας και εισαγωγής μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικών με βάση τον κύκλο εργασιών τους το 2013, που διενήργησε η Direction Business Reports και το www.businessnews.gr.

Αύξηση πωλήσεων και μείωση ζημιών (προ φόρων) το 2013

Από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία των 108 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου, που συνέλεξε και επεξεργάστηκε η Direction Business Reports, για το 2013 και συγκρίνοντας τα με τα αντίστοιχα του 2012, προκύπτουν συνοπτικά τα παρακάτω:

  • Οριακή αύξηση κατά 1,22% στον συνολικό κύκλο εργασιών.
  • Αύξηση κατά 4,93% στο συνολικό μικτό κέρδος.
  • Μείωση ζημιών προ φόρων κατά 65,05%.
  • Άνοδος κατά 4,08% στα συνολικά ίδια κεφάλαια.
  • Μείωση κατά 4,91% στις συνολικές υποχρεώσεις.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις του δείγματος που εκπροσωπούν το συντριπτικό τμήμα της δυναμικότητας του κλάδου, κατόρθωσαν να διατηρήσουν στα ίδια επίπεδα τον συνολικό κύκλο εργασιών, το 2013, ο οποίος παρουσίασε οριακή αύξηση 1,22%, σε σχέση με το 2012, για να βρεθεί στο επίπεδο των 2,30 δισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και η αύξηση της τουριστικής κίνησης, που έχει οδηγήσει στην αύξηση αγορών αυτοκινήτων για την ενίσχυση του στόλου των τουριστικών επιχειρήσεων, αποτελούν τις κύριες αιτίες της ανάκαμψης, που παρουσιάζει η αγορά. Ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι το 54,63% των υπό εξέταση εταιρειών παρουσίασε αύξηση πωλήσεων, το 2013, σε σχέση με το 2012.

Αύξηση κατά 4,93% καταγράφηκε στο συνολικό μικτό κέρδος των επιχειρήσεων, που ανήλθε στα 422,62 εκατ. ευρώ, το 2013. Οι συνολικές ζημίες προ φόρων των επιχειρήσεων μειώθηκαν αισθητά κατά 65,05% και ανήλθαν στα 71,21 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 203,78 εκατ. ευρώ, το 2012. Η ανάκαμψη, που παρατηρείται δεν είναι ικανή ακόμη να αντισταθμίσει τις τεράστιες απώλειες των τελευταίων πέντε ετών.

Ενδεικτικά, αναφέρονται από αντίστοιχες έρευνες της Direction Business Reports τα παρακάτω στοιχεία: Για το 2011: συνολικός κύκλος εργασιών 3,30 δισ. ευρώ- ζημίες προ φόρων 196,66 εκατ. ευρώ. Για το 2010: συνολικός κύκλος εργασιών 4,71 δισ. ευρώ- ζημίες προ φόρων 207,55 εκατ. ευρώ. Για το 2009: συνολικός κύκλος εργασιών 7,91 δισ. ευρώ- κέρδη προ φόρων 80,86 εκατ. ευρώ.

Αυξημένα κατά 4,08% ήταν τα συνολικά ίδια κεφάλαια που ανέρχονται στα 483,65 εκατ. ευρώ, το 2013, έναντι 464,81 εκατ. ευρώ, το 2012. Μειωμένες και οι συνολικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων κατά 4,91%, που ανήλθαν για το 2013 στα 2,08 δισ. ευρώ. Οι εταιρείες το 2013 εργάστηκαν με αρνητικό περιθώριο καθαρού κέρδους -3% και με περιθώριο μικτού κέρδους 18,35%. Tα αντίστοιχα περιθώρια για το 2012 είχαν διαμορφωθεί στο -9% και 17,70%. Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια για το 2013 διαμορφώθηκε στο 4,30.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90