20/12/2013
Πρόστιμο έως 30% του αρχικού ποσού για όσους δεν πληρώνουν τα χρέη στο δημόσιο

 

Πρόστιμα – φωτιά περιμένουν όλους του οφειλέτες προς το δημόσιο που δεν πληρώνουν εντός των προθεσμιών. Σύμφωνα με ρυθμίσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή, όποιος δεν πληρώσει εντός 2 μηνών χρέος που του έχει βεβαιωθεί θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 10% συν τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Εφόσον παραμείνουν ληξιπρόθεσμες για περισσότερο από 12 μήνες επιβάλλεται πρόστιμο 30% επί της αρχικής οφειλής.
Οι οφειλές προς το δημόσιο που θα βεβαιωθούν από την 1/1/2014 και καταστούν ληξιπρόθεσμες θα επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 8,5% αλλά εφόσον παραμείνουν ληξιπρόθεσμες για διάστημα μεγαλύτερο των δυο μηνών τότε θα έρχονται τα τσουχτερά πρόστιμα.
Παράλληλα το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις με τις οποίες τροποποιείται ο Κώδικας Είσπραξης δημοσίων εσόδων.

- Απλοποιείται σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα η διαδικασία της βεβαίωσης και της είσπραξης, δίδεται για πρώτη φορά στην οφειλέτη, επί οικειοθελούς συμμόρφωσης, να επιλέγει ο ίδιος, μεταξύ περισσοτέρων χρεών του, πιο θα εξοφληθεί, ενώ έως την παρούσα τη σειρά αυτή καθόριζε η φορολογική αρχή.
- Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αποστολή και την κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης, προ αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία για πρώτη φορά προβλέπεται νομοθετικά ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.
- Μεταβάλλεται το καθεστώς υπολογισμού των τόκων και των λοιπών διοικητικών κυρώσεων επί εκπροθέσμου καταβολής καθώς και οι όροι και οι περιπτώσεις απαλλαγής από τους τόκους.

- Δίδεται για πρώτη φορά στην οφειλέτη, επί οικειοθελούς συμμόρφωσης, να επιλέγει ο ίδιος, μεταξύ περισσοτέρων χρεών του, πιο θα εξοφληθεί. Μέχρι σήμερα τη σειρά πληρωμής των χρεών καθόριζε η φορολογική αρχή.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90