21/07/2014
Αναζητούνται λύσεις για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια ύψους 23 δισ. ευρώ

 

Διεξοδική συζήτηση έγινε στην Τράπεζα της Ελλάδος με επίκεντρο την αναζήτηση λύσεων εξωδικαστικής διευθέτησης χρεών με γρήγορα αποτελέσματα, θετική επίπτωση στην οικονομία και με το ελάχιστο δυνατό διοικητικό βάρος, καθώς επιχειρηματικά δάνεια ύψους 20-23 δισ. ευρώ βρίσκονται σε μη υγιή κατάσταση.

Στην Τράπεζα της Ελλάδος αναζητήθηκαν λύσεις εξωδικαστικής διευθέτησης επιχειρηματικών χρεών με γρήγορα αποτελέσματα

Στη συζήτηση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι του Δημοσίου, διαφόρων φορέων, τραπεζών και επιχειρήσεων και διεθνείς εμπειρογνώμονες και συμβουλευτικές εταιρείες. Το θέμα διερευνήθηκε από τρεις διαφορετικές οπτικές: 1) την οικονομική πραγματικότητα των επιχειρήσεων, 2) τα νομικά προβλήματα και εμπόδια και 3) τη διεθνή εμπειρία.

Η συζήτηση αυτή φανερώνει ότι έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία και διεξάγονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για να εφαρμοστεί η πιο αποτελεσματική λύση με το μικρότερο κόστος και έρχεται σε αντίθεση με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών που δήλωναν -αναφορικά με τις δηλώσεις του προέδρου του ΤXΣ που αφορούσαν το ενδεχόμενο δημιουργίας Bad Bank- ότι ακόμα όλα βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και ότι ακόμα δεν έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία.

Aλλαγές στον Τειρεσία

Η ΤτΕ σημειώνει ότι ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις απέχουν από κάθε επενδυτική δραστηριότητα, ενώ ζητά αλλαγές στο πτωχευτικό δίκαιο και στον Τειρεσία. Σε απολύτως υγιή κατάσταση με σημαντικές προοπτικές βρίσκεται, σύμφωνα με τις μελέτες, περί το 1/3 των επιχειρήσεων.

Από τη συζήτηση προέκυψε ότι μία λύση διευθέτησης χρεών θα λειτουργήσει εξυγιαντικά για όλο το σύστημα, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις που επιβίωσαν να αναπτυχθούν περισσότερο.

Η παρουσίαση της διεθνούς εμπειρίας έδειξε ότι ειδικές καταστάσεις αντιμετωπίστηκαν με ειδικές δράσεις έκτακτης ανάγκης και όχι με τα υφιστάμενα μέσα. Αναφέρθηκαν παραδείγματα ειδικών μέτρων που χρησιμοποιήθηκαν στην κρίση της Απω Ανατολής, στην Αργεντινή, αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες. Παρά τον διαφορετικό χαρακτήρα των επιμέρους μέτρων που ελήφθησαν σε κάθε περίπτωση, κοινή συνισταμένη είναι η συντονισμένη διαχείριση του προβλήματος, με τυποποίηση των διαδικασιών, υπό την αντίληψη της ανάγκης εύρεσης συστημικής λύσης και όχι απλής παρέμβασης σε μικροοικονομικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, το ζητούμενο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η δημιουργία ειδικών θεσμών έκτακτης ανάγκης, μεγάλης αποτελεσματικότητας και για χρήση σε περιορισμένο χρονικό διάστημα

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90