17/07/2014
Στη μείωση των ανασφάλιστων Ι.Χ. αυτοκινήτων οδήγησαν οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο

 

Μειώνεται ο αριθμός των ανασφάλιστων Ι.Χ. αυτοκινήτων. Θετικά συνέβαλαν οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που ξεκίνησε να ισχύει από τον περασμένο Μάιο. Συγκεκριμένα η χρονική σταθερότητα πληρωμών και αποζημιώσεων, η αύξηση των προστίμων και η βελτίωση των όρων αποζημιώσεων είχαν ως αποτέλεσμα τα ασφαλισμένα αυτοκίνητα στην Ελλάδα να φθάσουν στα 5,704 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 5% σε σχέση με το 2012-2013, ενώ τα ανασφάλιστα έχουν διαμορφωθεί σε περίπου 600.000 αυτοκίνητα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτου κ. Δημήτρης Ζορμπάς τόνισε ότι η ασφαλιστική αγορά προσπαθεί να διορθώσει τις κακές πρακτικές που υπήρχαν στον κλάδο αυτοκινήτου με καθυστερήσεις πληρωμών και αποδόσεων στις ασφαλιστικές ασφαλίστρων. Η έναρξη ισχύος νέων ρυθμίσεων ξεκίνησε στις 5 Μαΐου 2014. Καθοριστικό σημείο του νέου νομοσχεδίου είναι ότι η ασφάλιση ισχύει ακριβώς για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο οποίο αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης.

Χρόνος ασφάλισης
Ο ασφαλισμένος έχει ειδοποιηθεί νωρίτερα και πρέπει να έχει πληρώσει την ημέρα λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μέσα σε διάστημα 5 ημερών από την ημερομηνία της κάλυψης. Το θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος εξακολουθεί να καλύπτεται από τον ασφαλιστή για επιπλέον 16 ημέρες από τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Επίσης καταργείται το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης και καταργείται η προσωρινή ασφάλιση την οποία χρησιμοποιούσαν πολλοί καταναλωτές είτε για να ασφαλίζονται μετά την εντόπισή τους ως ανασφάλιστοι, είτε για να καλύπτονται σε περίπτωση ατυχημάτων.

Χρόνος αποζημίωσης
Ιδιαίτερη σημασία για τους ασφαλισμένους έχει ο καθορισμός του χρόνου καταβολής αποζημίωσης. Ο νόμος επικυρώνει ότι ο χρόνος πληρωμής της ζημιάς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την ημερομηνία προσφοράς, εκτός αντίθετης συμφωνίας των δύο μερών. Σε περίπτωση αυτούσιας αποκατάστασης της ζημιάς, ο χρόνος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από τη συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών.

Πρόστιμα
Οι διοικητικές κυρώσεις για ιδιοκτήτες και οδηγούς ανασφάλιστων οχημάτων είναι η αφαίρεση διπλώματος, άδειας κυκλοφορίας οχήματος και πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος για έξι μήνες. Στην περίπτωση ανασφάλιστων οχημάτων που εμπλέκονται σε ατύχημα, αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας για δύο χρόνια και επί υποτροπής για τρία χρόνια.

Στους παραβάτες επιβάλλονται αυξημένα πρόστιμα που ανέρχονται σε 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για επιβατηγά και άλλα οχήματα και 250 ευρώ για δίκυκλα. Επίσης ο ιδιοκτήτης αυτοκινήτου που το θέτει σε κυκλοφορία ή το δίνει να το κυκλοφορεί άλλος ανασφάλιστο σε περίπτωση εντοπισμού του τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 3.000 ευρώ.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90