11/07/2014
Μείωση 35,6% κατέγραψε η οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

 

Μείωση 35,6% κατέγραψε η οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο, μετρούμενη με βάση τις οικοδομικές άδειες, ενώ κατά την περίοδο Μαΐου 2013 - Απριλίου 2014 σημείωσε μείωση 22,2%.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Απρίλιο 2014 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Ελλάδας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.025 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 221,8 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 980,2 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 35,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 24,8% στην επιφάνεια και κατά 11,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 1.015 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 220,5 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 975,5 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, δηλαδή παρουσίασε μείωση κατά 35,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21,6% στην επιφάνεια και κατά 7,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Απρίλιο 2014 στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 10 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 1,3 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 4,6 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Απρίλιο 2014, είναι 0,5%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Μάιο 2013 έως το Απρίλιο 2014, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 14.864 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.824,1 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 11.664,6 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 22,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21,6% στην επιφάνεια και κατά 17,2% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2012 - Απριλίου 2013.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαΐου 2013 - Απριλίου 2014, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 22,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 22,2% στην επιφάνεια και κατά 17,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2012 – Απριλίου 2013.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για ανωτέρω περίοδο, είναι 4,3%.

Το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2014, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 27,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 22,9% στην επιφάνεια και κατά 15,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο τετράμηνο του έτους 2013.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 28,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21,8% στην επιφάνεια και κατά 14,2% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2013.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90