04/07/2014
Αυτοδιάλυση επικουρικού ταμείου εργαζομένων (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) για πρώτη φορά.

 

Την απόφαση να διαλυθεί το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής και Άλλων Τραπεζών (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) έλαβαν οι σύλλογοι εργαζομένων στην Alpha Bank.
Αιτία, η δικαστική προσφυγή ομάδας συνταξιούχων για επαναφορά των συντάξεων στα 906,78 ευρώ, γεγονός που οδηγεί το Ταμείο σε αδυναμία πληρωμής.
Οι σύλλογοι των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτό ζήτησαν την επιστροφή των χρημάτων που τους αναλογούν από ασφαλιστικές εισφορές.
Η οριστική απόφαση για την τύχη του Ταμείου θα ληφθεί από το υπουργείο Εργασίας σε συνεννόηση με τη διοίκηση της τράπεζας.

Το Ταμείο είχε συστηθεί το 1977 και πληρώνει επικουρικές συντάξεις σε 6.500 τραπεζικούς.
Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή του: «Μετά από σειρά κοινών πρωτοβουλιών όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που εκπροσωπούν τα μέλη τους στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, σε απόλυτη σευνργασία με το ΔΣ του Ταμείου, πετύχαμε τη βελτίωση των όρων επιβίωσής του με στόχο τη διασφάλιση της μακροχρόνιας αναλογιστικής ισορροπίας και την πλήρη κάλυψη όλων των ασφαλισμένων».
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, μια πολιτική ομάδα παλαιών συνταξιούχων πέτυχαν την έκδοση δικαστικής απόφασης που αυξάνει το βοήθημά τους 70% και με σωρεία ένδικων μέσων διεκδικούν τελικά την επαναφορά των συντάξεών τους στο ύψος των 906,78 ευρώ, οδηγώντας μαθηματικά το Ταμείο σε συντομότατη αδυναμία πληρωμής συντάξεων, δηλαδή σε αδυναμία εκπλήρωσης του σκοπού του, γεγονός που αυτόματα και αυτονόητα σημαίνει ότι κανένα απολύτως μέλος μας που είναι ενεργός ασφαλισμένος, δεν θα απολαύσει επικουρική σύνταξη έστω και για έναν μήνα.

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90