02/07/2014
Στην έκδοση νέου ομολογιακού δανείου προχωρεί άμεσα ο ΟΤΕ

 

Στην έκδοση νέου ομολογιακού δανείου προκειμένου να επαναγοράσει τμήμα των ομολόγων που έχει ήδη πάρει ο ΟΤΕ και λήγουν τον Φεβρουάριο του 2015 (ύψους 788 εκατ. ευρώ) και τον Μάιο του 2016 (ύψους 895 εκατ. ευρώ) προχωρεί άμεσα ο Οργανισμός.

Στόχος της διοίκησης του ΟΤΕ είναι να «δώσει ανάσα» στον Οργανισμό για τα επόμενα χρόνια, καθώς και να συνάψει ένα νέο δάνειο με χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό των δύο ομολογιακών δανείων που λήγουν το 2015 και το 2016. Στελέχη του Οργανισμού ωστόσο ξεκαθαρίζουν ότι η λήψη του νέου ομολογιακού δεν σχετίζεται με την μη δεσμευτική προσφορά που κατέθεσε ο ΟΤΕ για την εξαγορά της Nova.

Το ύψος του νέου ομολογιακού θα εξαρτηθεί τόσο από το επιτόκιο που θα πετύχει όσο και από τη διάρκειά του. Στόχος είναι η κάλυψη πάνω από 500 εκατ. ευρώ τα οποία θα «μοιραστούν» για επαναγορά και στα δύο παραπάνω ομόλογα που συνολικά ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ. Η λήξη του νέου ομολογιακού αναμένεται να τοποθετηθεί μετά το 2019 (καθώς το 2018 λήγει ένα ακόμα ομολογιακό του ΟΤΕ ύψους 692 εκατ. ευρώ).

Με ανακοίνωσή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο Οργανισμός τονίζει ότι η τιμή επαναγοράς των ομολόγων θα προκύψει βάσει περιθωρίων 60 bps και 160 bps (μονάδες βάσης) πλέον των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς (mid swap rates).

To συνολικό ποσό των ομολόγων που πρόκειται να επαναγορασθούν θα καθορισθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση νέας έκδοσης ομολόγου. Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων της OTE plc, θα είναι σε ευρώ, θα φέρει σταθερό επιτόκιο και θα πληροί τα κριτήρια ομολόγου αναφοράς (benchmark size). Οι υφιστάμενοι ομολογιούχοι που θα αποδεχτούν την πρόταση επαναγοράς των ομολόγων θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν προτεραιότητα στη διαδικασία κάλυψης του νέου ομολόγου.

«Ο ΟΤΕ προβαίνει σε αυτή τη συναλλαγή με στόχο να επεκτείνει με αποδοτικό τρόπο τη λήξη των δανειακών του υποχρεώσεων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90