13/12/2013
Κόβονται οι επιχορηγήσεις σε φορείς που δεν συμμορφώνονται με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών

 

Σωρεία διατάξεων για την εθελοντική διαδημοτική κινητικότητα, αυστηροποίηση κυρώσεων στους φορείς που δεν συμμορφώνονται με πληρωμή του προσωπικού τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και τροποποιήσεις στο καθεστώς ελέγχου ζητημάτων σχετικών με τις υπό αποκρατικοποίηση εταιρίες, με σύσταση ειδικής επιτροπής παρακολούθησης στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν και ιδιώτες, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο.

Παράλληλα, αναβαθμίζεται ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, εν αναμονή εκτεταμένης εκστρατείας ενημέρωσης της διεθνούς κοινότητας για τα ελληνικά ομόλογα, λίγο πριν επιχειρηθεί η επάνοδος του Δημοσίου στις αγορές. Κάτι που όπως αναφέρεται λαμβάνει επείγοντα χαρακτήρα με δεδομένη την ολοκλήρωση του προγράμματος κύριας χρηματοδότησης της χώρας από τον EFSF εντός του επόμενου έτους.

Ειδικότερα:

- Διαδημοτική κινητικότητα: “Πράσινο φως” για εθελοντική διαδημοτική κινητικότητα δίνει το νομοσχέδιο, αίροντας ταυτόχρονα τις προεκλογικές απαγορεύσεις για μετακινήσεις υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι θα μένουν σε διαθεσιμότητα για ένα μήνα και θα μετακινούνται στους νέους φορείς, ενώ δεν θα μπορούν, μελλοντικά, να χαρακτηρισθούν εκ νέου ως πλεονάζοντες και να τεθούν χωρίς αίτησή τους σε καθεστώς κινητικότητας. Προβλέπεται ακόμη “πάγωμα” για διάστημα τριών μηνών των υπόλοιπων μετατάξεων στους δήμους προκειμένου να ολοκληρωθεί η εθελοντική διαδημοτική κινητικότητα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία εκτιμάται ότι μπορεί να προκύψουν έως και 5000 “διαθέσιμοι”.

Ειδικότερα, επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των ΟΤΑ, της ΚΕΔΕ και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κενές ή συνιστώμενες θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων ΟΤΑ, μετά από ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, και υποβολή αιτιολογημένων αιτημάτων των φορέων υποδοχής, στα οποία θα βεβαιώνεται η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων.

Ενιαία Αρχή Πληρωμών: Αυστηροποίηση των κυρώσεων για τα νομικά πρόσωπα που δεν συμμορφώνονται με πληρωμή του προσωπικού τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα για αυτούς τους φορείς θα αναστέλλεται κάθε επιχορήγηση, απόδοση πόρων ή ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών για όσο διάστημα δεν συμμορφώνονται. Η προηγούμενη διάταξη προέβλεπε αναστολή πληρωμής μόνο του κονδυλίου για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Επιπροσθέτως, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ που υπάγονται στο νόμο των ΔΕΚΟ και των ΝΠΔΔ που δεν εφαρμόζουν τις διαδικασίες της ΕΑΠ, δεν θα λαμβάνουν τις αμοιβές τους. Εάν δε, δεν εφαρμόζεται η διαδικασία της ΕΑΠ για δύο μήνες, τότε παύεται αυτοδίκαια η θητεία των εκτελεστικών μελών του εκάστοτε διοικητικού συμβουλίου.

ΟΔΔΗΧ: Στην αναβάθμιση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ενόψει της έναρξης εκτεταμένης διεθνούς εκστρατείας ενημέρωσης για τα ελληνικά ομόλογα, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση συνθηκών για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές στο δεύτερο εξάμηνο του 2014, προχωρά η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, ενσωματώνει τις Διευθύνσεις 23 (Δ23) και 49 (Δ49) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στον Οργανισμό, χαρακτηρίζοντας “ξεπερασμένη και αναχρονιστική” την πρακτική που ακολουθείται έως σήμερα. Δηλαδή τον επιμερισμό της διαχείρισης του δημοσίου χρέους μεταξύ του καθ' ύλιν αρμοδίου Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και κυρίως της Δ23. Όπως τονίζει το υπουργείο λαμβανόμενων των χρονικών περιορισμών που προκύπτουν από την ολοκλήρωση του προγράμματος κύριας χρηματοδότησης της χώρας από τον EFSF εντός του επόμενου έτους, η ενοποίηση λαμβάβει επείγοντα χαρακτήρα και βελιστοποιεί:

1. Την προετοιμασία εξόδου στις αγορές με αύξηση της ζήτησης και πτώσης των αποδόσεων τους μέσω της εκτέλεσης μιας εκτεταμένης εκστρατείας ενημέρωσης των διεθνών επενδυτών για τις ευκαιρίες που κρύβουν τα ελληνικά ομόλογα

2. Τη διεκπεραίωση εξειδικευμένων πράξεων διαχείρισης που θα αποκαταστήσουν την εμπορευσιμότητα των ομολόγων και θα αλλάξουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επενδυτικής τους βάσης

3. Τη διαχείριση των κρατικών διαθεσίμων

4. Την εξυπηρέτηση των υφιστάμενων μελλοντικών υποχρεώσεων τόκων και χρεολυσίων

5. Τη λογιστική αποτύπωση των πράξεων αυτών κατά τα διεθνή πρότυπα.

Αποκρατικοποιήσεις: Τροποποιώντας προηγούμενο νόμο σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης, παραλαβής και εγκρίσεως πληρωμών για το έργο αποκρατικοποίησης, εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης προβλέπεται ότι η Επιτροπή θα μπορεί να συγκροτείται από εκπροσώπους του υπουργείου που εποπτεύει την εκάστοτε αποκρατικοποιούμενη εταιρία ή περιουσιακό στοιχεία, του υπουργείου Οικονμικών, δημοσίους υπαλλήλους ή και ιδιώτες με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί.

- Χρηματικά εντάλματα : Από την 1η Ιανουαρίου 2014, όλα τα χρηματικά εντάλματα τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και όχι από τις Εφορίες όπως συμβαίνει έως τώρα, με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών. Θα δημιουργηθούν στις ΥΔΕ γραφεία εκκαθάρισης δαπανών και λογιστικού. Επιπλέον κάθε χρόνο οι φορείς που επιχορηγούνται ή και χρηματοδοτούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να υποβάλουν και «στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, καθώς και στους φορείς επιχορήγησης ή και χρηματοδότησης, εφόσον αυτοί δεν ταυτίζονται» τον απολογισμό τους, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους. Εως τώρα η υποβολή γινόταν μόνο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

 

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90