30/05/2014
Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας παρουσίασε η ΔΕΗ στο Α’ τρίμηνο.

 

Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας παρουσίασε κατά το α' τρίμηνο του 2014 η ΔΕΗ, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να αυξάνονται κατά 21,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 και να διαμορφώνονται στα 309,4 εκατ. ευρώ έναντι 254 εκατ. ευρώ.

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι πως στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2014 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση, ύψους 23,2 εκατ. ευρώ, από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το β' εξάμηνο του 2013, σε συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται και μία θετική επίπτωση από την ανάκτηση συνολικού ποσού ύψους 21,3 εκατ. ευρώ (17,4 εκατ. ευρώ πλέον τόκων 3,9 εκατ. ευρώ) που προέκυψε μετά την έκδοση των αποφάσεων υπέρ της ΔΕΗ στη διαμάχη με την «Αλουμίνιον Α.Ε.» και σε εκτέλεση σχετικού συμφωνητικού των δύο πλευρών.

Οι παραπάνω επιπτώσεις βοήθησαν στην ενίσχυση της κερδοφορίας της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 109,3 εκατ. ευρώ έναντι 45,1 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2013. Σε περίπτωση που δεν ληφθούν υπόψη οι θετικές επιπτώσεις από την έκπτωση στο φυσικό αέριο και την υπόθεση της «Αλουμίνιον Α.Ε.», τα κέρδη προ φόρων θα ανέρχονταν σε 64,8 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2014.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 81,3 εκατ. ευρώ έναντι 49,4 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2013. Τα προσαρμοσμένα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε 48,4 εκατ. ευρώ.

Δίκτυο                                                                            
Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα και διαμορφώθηκε στα 1.488,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.486,8 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2013. Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό 11,4 εκατ. ευρώ που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι 19,7 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2013. Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασαν μικρή αύξηση στα 1.451,6 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2014 έναντι 1.440,1 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2013 (αύξηση 11,5 εκατ. ευρώ ή 0,8%).

Σημειωτέον πως η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ είναι προγραμματισμένη για τις 20 Ιουνίου, με τη διοίκηση να προτείνει τη μη διανομή μερίσματος.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90