20/05/2014
Σταθεροποιείται η παραγωγή ασφαλίστρων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

 

Στα 986,27 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά κατά το α' τρίμηνο 2014 υποχωρώντας κατά 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Η μικρή αυτή μείωση δείχνει ότι τα επίπεδα της αγοράς δείχνουν τάσεις σταθεροποίησης και στελέχη από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών εκτιμούν ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο ίσως υπάρξουν ανοδικές τάσεις στη συνολική παραγωγή, εάν βεβαίως δεν υπάρξουν «έκτακτα οικονομικά φαινόμενα».

Σε ό,τι αφορά την κατανομή των ασφαλίστρων, το 42,7% αφορά ασφαλίσεις Ζωής, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 421,052 εκατ. ευρώ και το 57,3% ασφαλίσεις κατά Ζημιών που ανέρχονται σε 565,22 εκατ. ευρώ. Οι πρωτασφαλίσεις στον κλάδο ασφάλισης ζημιών καταγράφουν μεταβολή κατά 5,7%.

Οι ασφαλίσεις Ζωής αυξήθηκαν κατά 2,5% στα 421 εκατ. ευρώ εξαιτίας της παρατεταμένης ανόδου της παραγωγής ασφαλίστρων υγείας (25%) που δείχνει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι καταφεύγουν στα ιδιωτικά συμβόλαια προκειμένου να καλυφθούν από τα προβλήματα της δημόσιας υγείας και τις αδυναμίες της κοινωνικής ασφάλισης, ενώ ο κλάδος ζημιών υποχώρησε κατά 5,7% στα 565 εκατ. ευρώ έχοντας τις ασφαλίσεις αυτοκινήτου να υποχωρούν κατά 8%.

Η υποχώρηση (8%) της παραγωγής ασφαλίστρων αυτοκίνητου στα 262,685 εκατ. ευρώ αποδίδεται κυρίως στη μείωση των ασφαλίστρων. Η υποχώρηση ασφαλίστρων αυτοκινήτου σύμφωνα με στελέχη της αγοράς δείχνει ότι αγγίζει πλέον ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και απ' ό,τι φαίνεται το επόμενο διάστημα θα υπάρξει τάση σταθεροποίησης.

Κλάδοι

Στους επιμέρους κλάδους ασφάλισης κατά Ζημιών, οι ασφαλίσεις Πυρός υποχωρούν 3,7% στα 103,208 εκατ. ευρώ, οι ασφαλίσεις χερσαίων οχημάτων υποχωρούν 9,2% στα 57,559 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η Γενική Αστική Ευθύνη ήταν ο μόνος κλάδος που αυξήθηκε κατά 0,3% στα 23,243 εκατ. ευρώ. Η παραγωγή του κλάδου Ζωής (κλασσικά προϊόντα) αυξήθηκε κατά 0,8% στα 304,868 εκατ. ευρώ, ενώ ο κλάδος Ζωής συνδεδεμένος με επενδύσεις (unit linked) αυξήθηκε κατά 7,6% στα 58 ,915 εκατ. ευρώ εξαιτίας κυρίως της ανόδου των τιμών μεριδίων (λόγω μετοχών και ομολόγων κατά το α' τρίμηνο).

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90