13/05/2014
Ο Διευθύνων σύμβουλος Α. ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ δήλωσε: Στόχος η διανομή μερίσματος από την ΕΤΕ

 

Την προσήλωση της Εθνικής Τράπεζας στην εξυπηρέτηση της πραγματικής οικονομίας και την ταχύτερη δυνατή, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, διανομή μερίσματος, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Αλέξανδρος Τουρκολιάς, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ο ίδιος σημείωσε πως όταν ανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση η λέξη μέρισμα αποτελούσε εξαιρετικά μακρινή σκέψη. Στην παρούσα φάση, μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας και εφόσον αυτή αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές και αποκτήσει σημαντική οργανική κερδοφορία, την οποία θα τη δούμε, τόνισε ο κ. Τουρκολιάς, τότε θα επιστρέψει κομμάτι της κερδοφορίας της στους μετόχους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ εξέφρασε την πεποίθησή του πως οι προβλέψεις των stress tests με χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2016 δεν θα πραγματωθούν, καθώς οι συνθήκες της ελληνικής οικονομίας θα βελτιωθούν αισθητά και έτσι η τράπεζα θα διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, την οποία και θα χρησιμοποιήσει υπέρ της ελληνικής οικονομίας προκειμένου να βελτιωθεί το status χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για τα ευρωπαϊκά stress tests, ο κ. Τουρκολιάς ανάφερε ότι μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ικανοποιείται και η άσκηση του Asset Quality Review της EKT σε τέτοιο βαθμό τον οποίο θα καλύψουν μόνο το 25% των ευρωπαϊκών τραπεζών που μετέχουν στην άσκηση.

Στόχοι
Οι στόχοι της τράπεζας μετά την ανακεφαλαιοποίηση είναι αφενός η αύξηση δανείων προς τις επιχειρήσεις αλλά και η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας των εργασιών του ομίλου, με αιχμή το μειωμένο κόστος. Στους ίδιους στόχους συγκαταλέγεται και η αποτελεσματική διαχείριση των καθυστερούμενων δανείων, η οποία θα οδηγήσει την Εθνική στον δρόμο για την ισχυροποίηση και την ανάκαμψη.

Ο κ. Τουρκολιάς αναφέρθηκε στην ισχυρή καταθετική βάση της τράπεζας, την οποία και χαρακτήρισε ως συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις για την τράπεζα είναι χαμηλότερος του 100%.

Το μεγαλύτερο τμήμα των καταθέσεων στην Εθνική είναι ταμιευτηρίου και όψεως, και το μικρότερο τμήμα προθεσμίας, με αποτέλεσμα το κόστος εξυπηρέτησης των καταθέσεων αυτών για την τράπεζα να είναι μικρό.

Σε ό,τι αφορά τον κεφαλαιακό ανασχεδιασμό της τράπεζας, που κατατέθηκε και στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού των Βρυξελλών (DG Comp), ο κ. Τουρκολιάς είπε ότι η ΤτΕ ενέκρινε όσα μέτρα είναι πραγματικά υλοποιήσιμα εντός του στενού χρονικού περιθωρίου που έχει δοθεί.

Στην επικείμενη έξοδο από την κρίση της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Γ. Ζανιάς. Ο ίδιος τόνισε ότι αυτή η εξέλιξη δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα. Η έναρξη, όμως, των διαδικασιών επίλυσης ξεκίνησε και όπως προέβλεψε φέτος θα έρθει η λήξη της εξάχρονης ύφεσης και το ΑΕΠ της χώρας θα σημειώσει μικρή μεν, ανάπτυξη δε, τάση η οποία θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Ο κ. Ζανιάς μίλησε για την έναρξη της ανάκαμψης της επενδυτικής εμπιστοσύνης στη χώρα μας και τόνισε πως η διαδικασία αυτή θα βελτιώνεται όσο η οικονομία προσεγγίζει την ανάκαμψη. Η Εθνική σε αυτή τη διαδικασία θα συμβάλει με ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικότητας, όπως ο ίδιος τόνισε.

Η ανακεφαλαιοποίηση ήταν το τελευταίο εμπόδιο και το ενδιαφέρον των επενδυτών που αποτυπώνεται στην ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της τράπεζας αποδεικνύει -όπως και για τις άλλες τράπεζες- ότι η άντληση κεφαλαίων στήριξης από το κράτος ήταν συγκυριακή. Στο σημείο αυτό τόνισε ότι το αφήγημα της Εθνικής αλλά και όλου του κλάδου είναι αντικειμενικά «ελκυστικό». Η γενική συνέλευση είχε απαρτία καθώς μετείχε το 87,80%, πάνω δηλαδή από τα δύο τρίτα του μετοχικού κεφαλαίου, και ενέκρινε την αύξηση κεφαλαίου.

Αύξηση
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με καταβολή μετρητών, κατά 340.909.091,10 ευρώ, για την άντληση κεφαλαίων ποσού 2.500.000.001,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού υπέρ το άρτιο).

Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε μέσω έκδοσης 1.136.363.637 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 2,20 ευρώ ανά μετοχή, όπως αυτή προέκυψε από τη διαδικασία υποβολής προσφορών από θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές στο διεθνές βιβλίο προσφορών (book building), το οποίο οργανώθηκε στο εξωτερικό. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων (κοινών και προνομιούχων) μετόχων.

Αναμένεται βελτίωση

  • Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, Αλ. Τουρκολιάς, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι συνθήκες της ελληνικής οικονομίας θα βελτιωθούν αισθητά και η τράπεζα θα διαθέτει ισχυρή ρευστότητα.
  • Ο πρόεδρος της ΕΤΕ, Γ. Ζανιάς, προέβλεψε ότι φέτος θα έρθει η λήξη της εξάχρονης ύφεσης και το ΑΕΠ της χώρας θα σημειώσει αύξηση, έστω και μικρή.
  • Οι στόχοι της τράπεζας μετά την ανακεφαλαιοποίηση είναι αφενός η αύξηση δανείων προς τις επιχειρήσεις αλλά και η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας των εργασιών του ομίλου με αιχμή το μειωμένο κόστος.

 

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90