09/05/2014
«Βγήκαν» στις αγορές και τα Ελληνικά Πετρέλαια

 

Άνοιξε χθες το βιβλίο προσφορών για το νέο δολαριακό ομόλογο που εκδίδουν τα ΕΛΠΕ, διετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου.

Αν και ορισμένες πληροφορίες κάνουν λόγο για άντληση 200 εκατ. δολαρίων, τα Ελληνικά Πετρέλαια στην ανακοίνωσή τους αποφεύγουν να αναφερθούν στο ποσό, τονίζοντας ότι το τελικό ύψος της έκδοσης και το τοκομερίδιο θα καθοριστούν στις επόμενες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στο βιβλίο προσφορών.

Kύκλοι της αγοράς κάνουν λόγο για ζωηρό ενδιαφέρον, που μπορεί να οδηγήσει όχι μόνον στην υπερκάλυψη της έκδοσης αλλά και σε καλό επιτόκιο. H Hellenic Petroleum Finance Plc, η θυγατρική των ΕΛΠΕ στη Βρετανία, η οποία «έτρεξε» την υπόθεση του ομολόγου, φέρεται να δίνει ως πρώτη εκτίμηση για την απόδοση το 4,75%.

Τη διοργάνωση της έκδοσης ανέλαβαν οι τράπεζες BNP Paribas, Credit Suisse Securities (Europe) Ltd, Eurobank-Ergasias και HSBC

H έκδοση είναι εγγυημένη από τα ΕΛΠΕ και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυχρόνιων δανειακών υποχρεώσεων και την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου. Η επιλογή ομολόγου σε δολάρια στοχεύει στη μετατροπή μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου του ομίλου σε δολάρια, που αποτελούν το βασικό νόμισμα συναλλαγών στον κλάδο πετρελαιοειδών. Όσον αφορά τη διάρκεια του εταιρικού ομολόγου τα ΕΛΠΕ στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η επιλογή των δύο ετών έγινε με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στις κεφαλαιαγορές.

Για την παρουσίαση της έκδοσης η διοίκηση των ΕΛΠΕ έχει συμμετάσχει σε πολλές παρουσιάσεις στο εξωτερικό.

Τα ΕΛΠΕ ήταν από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες που βγήκαν στην αγορά, ένα χρόνο πριν, στα τέλη Απριλίου του 2013, με την έκδοση τετραετούς ευρωομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 8%. Τότε η έκδοση είχε υπερκαλυφθεί 7 φορές.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90