08/05/2014
Πολυμετοχική θα παραμείνει η ΕΘνική Τράπεζα

 

Πάνω από δύο φορές όπως όλα δείχνουν έχει υπερκαλυφθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, ενώ η είσοδος πολλών funds με μακροπρόθεσμη ταυτότητα και μεγάλος εύρος φαίνεται να διασφαλίζει την πολυμετοχικότητα της τράπεζας που ήταν και ένας από τους βασικούς στόχους που είχε θέσει εξ αρχής η διοίκηση της ΕΤΕ, ώστε να μην υπάρχει συγκέντρωση μεγάλου ποσοστού μετοχών στα χέρια λίγων μετόχων.

Αναλυτές σημειώνουν πως η αύξηση κεφαλαίου της ΕΤΕ είχε ήδη καλυφθεί από την πρώτη ημέρα ανοίγματος του βιβλίου προσφορών το οποίο κλείνει σήμερα.

Η τιμή θα ανακοινωθεί στις 9 Μαΐου και όπως σημειώνουν οι ίδιοι αναλυτές, οι προσφορές βρίσκονταν αρχικώς σε χαμηλά τιμολογιακά επίπεδα - όταν τοποθετήθηκαν τα hedge funds που είναι κεφάλαια κερδοσκοπικού χαρακτήρα- ενώ σταδιακά αυξάνεται, καθώς τοποθετούνται μακροπρόθεσμοι επενδυτές οι οποίοι είναι, όπως όλα δείχνουν, και η πλειοψηφία. Μάλιστα οι ίδιοι αναλυτές σημειώνουν ότι χθες ουσιαστικά οι προσφορές προέρχονταν από μεγάλους οίκους που επενδύουν μακροπρόθεσμα στη χώρα μας και κυρίως στον τραπεζικό κλάδο.

Η γενική συνέλευση της τράπεζας έχει οριστεί για τις 10 Μαΐου, ενώ εκτιμάται ότι στις αρχές του πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου οι νέες μετοχές θα εισέλθουν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Η τράπεζα επιδιώκει:

• Να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα μεταξύ των εγκεκριμένων ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων ποσού 1,04 δισ. ευρώ που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ύψους 2,183 δισ. ευρώ που έχει προσδιορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος.

• Να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση υπό συνθήκες πλήρους εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, ώστε να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στην κεφαλαιακή της βάση, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να υποβάλει αίτηση να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του ελληνικού δημοσίου ύψους 1,35 δισ. ευρώ, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90