29/04/2014
Συρρίκνωση των ζημιών, αλλά και κάμψη πωλήσεων

 

Συρρίκνωση των ζημιών αλλά και μείωση του κύκλου εργασιών παρουσιάζουν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 1.210 επιχειρήσεων για το 2013, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η ICAP με βάσει τους ισολογισμούς τους. Ειδικότερα, ο συνολικός κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 6,3% και περιορίσθηκε σε 48,25 δισ. ευρώ έναντι 51,52 δισ. ευρώ το 2012, ενώ οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 684,71 εκατ. ευρώ το 2013 από ζημιές 722,12 εκατ. ευρώ που ήταν το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας, στη δυσμενή διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος συνέβαλαν καθοριστικά δύο εταιρείες, οι συγκεντρωτικές ζημίες των οποίων ανήλθαν το 2013 σε 720,9 εκατ. ευρώ. Εάν αυτές οι επιχειρήσεις εξαιρεθούν από το δείγμα, τότε το τελικό καθαρό αποτέλεσμα μετατρέπεται σε θετικό, με κέρδη προ φόρου ύψους 36,1 εκατ. ευρώ. Σημαντικά μειωμένα ήταν και τα EBITDA, τα οποία περιορίσθηκαν σε 2,84 δισ. ευρώ από 4,43 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας πτώση 35,81%.

Όσον αφορά στα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού των 1.210 επιχειρήσεων, το σύνολο του ενεργητικού τους υποχώρησε κατά 3,89% και διαμορφώθηκε σε 75,2 δισ. ευρώ το 2013, γεγονός που προήλθε κατά κύριο λόγο από τη μείωση της αξίας των καθαρών παγίων. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν το 2013 σε 32,4 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,3%, ενώ οι μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 1,7%, σε αντίθεση με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες μειώθηκαν κατά 8,8%.

Από το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, οι 659 (ποσοστό 54,5%) ήταν κερδοφόρες το 2013, ενώ οι πέντε κορυφαίες εταιρείες βάσει κερδοφορίας ήταν οι Folli Follie με κέρδη 459,6 εκατ. ευρώ από ζημίες 3,3 εκατ. ευρώ το 2012, η Cosmote με κέρδη 431,4 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ με κέρδη 190,7 εκατ. ευρώ, Jumbo με κέρδη 93,2 εκατ. ευρώ και η Αεροπορία Αιγαίου με κέρδη 83,61 εκατ. ευρώ από ζημίες 12,62 εκατ. ευρώ.

Κλάδοι
Αναφορικά με την πορεία των επιμέρους κλάδων, όλοι παρουσίασαν πτώση των μεγεθών τους με εξαίρεση το εμπόριο, το οποίο εμφάνισε κέρδη. Πιο αναλυτικά, η βιομηχανία παρότι δεν είχε τη χειρότερη επίδοση σε επίπεδο μεταβολής του κύκλου εργασιών βρέθηκε αντιμέτωπη με εκτίναξη ζημιών, εξαιτίας της αδυναμίας της να συμπιέσει το κόστος στον απαιτούμενο βαθμό.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταγράψει ζημίες 734,71 εκατ. ευρώ το 2013, έναντι ζημιών 8,2 εκατ. το 2012, ενώ την ίδια στιγμή ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 24,2 δισ. ευρώ (-6,65%). Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 4,9%, στα 16,84 δισ. ευρώ το 2013, ενώ οι ζημίες συρρικνώθηκαν θεαματικά στα 318,1 εκατ. ευρώ χάρη στη δραστική περικοπή των μη λειτουργικών εξόδων.

Στον τομέα των τεχνικών εταιρειών, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, προκύπτει οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών (0,31%) το 2013, παράλληλα δε υπήρξε και βελτίωση (με υψηλό ρυθμό) στα αντίστοιχα μικτά κέρδη, που όμως παραμένουν χαμηλά ως απόλυτο μέγεθος. Τελικά, οι ζημίες ανήλθαν σε 117,8 εκατ. το 2013, έναντι ζημιών 103,9 εκατ. του προηγουμένου έτους. Τέλος, στον τομέα του εμπορίου προκύπτει μεικτή εικόνα σχετικά με τις επιδόσεις του τομέα.

Παρά τη μείωση των πωλήσεων (κατά 9,6%), οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 6,46 δισ. ευρώ το 2013, έναντι 7,15 δισ. το 2012, η κερδοφορία προ φόρων εκτοξεύθηκε στα 486,4 εκατ. το 2013, έναντι κερδών 75,6 εκατ. ευρώ το 2012, χάρη στη δραστική αύξηση των προμηθειών-λειτουργικών εσόδων.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90