15/04/2014
Στο ΕΣΠΑ 445 επιχειρηματικά σχέδια στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

 

Τετρακόσια σαράντα πέντε επιχειρηματικά σχέδια για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)», του ΕΣΠΑ 2007-2013 εντάχθηκαν στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρείας - ΕΛΑΝΕΤ εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, δηλαδή, στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΝΕΤ η απόφαση αφορά στα εξής:

• Περιφέρεια Αττικής: 437 επιχειρήσεις επιχορηγούμενου προϋπολογισμού: 41.031.834,06 ευρώ

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 7 επιχειρήσεις επιχορηγούμενου προϋπολογισμού: 834.360,40 ευρώ

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 1 επιχείρηση με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό: 50.000 ευρώ

Στο δικτυακό χώρο www.elanet.gr έχει αναρτηθεί πίνακας με αναλυτικά στοιχεία για τις περιφέρειες αρμοδιότητας της ΕΛΑΝΕΤ προς πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επενδυτών.

 

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90