03/04/2014
«Γυρίζουν» 1,7 δισ. στο Δημόσιο Πειραιώς και Alpha Bank

 

«Πράσινο φως» έλαβε τόσο η Τράπεζα Πειραιώς όσο και η Alpha Bank από την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου, ύψους 750 εκατ. ευρώ για την Πειραιώς, και 940 εκατ. ευρώ για την Alpha Bank μετά την αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,750 δισ. ευρώ για την Πειραιώς και 1,2 δισ. ευρώ για την Alpha Bank, αυξήσεις που θωρακίζουν κεφαλαιακά τις δύο τράπεζες.

Οι νέες μετοχές της Alpha Bank μετά την πίστωσή τους σήμερα, από την ΕΧΑΕ, στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται από αύριο. Πρόκειται για 1.846.153.846 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που διατέθηκαν προς 0,65 ευρώ η κάθε μία. Η είσοδος των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο μεταβάλλει τον συντελεστή στάθμισης των μετοχών της τράπεζας, σε όλους τους δείκτες στους οποίους συμμετέχει, από 16% σε 30%. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από αύριο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, το 2014 η Alpha Bank θα εμφανίσει αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους λόγω μείωσης των επιτοκίων στις καταθέσεις και του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα. Επίσης, προβλέπει αύξηση εσόδων από προμήθειες λόγω της αύξησης των χορηγήσεων και μερικής αναθέρμανσης των εργασιών από αμοιβαία κεφάλαια και διαχείριση χαρτοφυλακίου αλλά και της ανάπτυξης τραπεζοασφαλειών. Αντίθετα, εκτιμά μείωση εσόδων από χρηματοοικονομικές εργασίες λόγω μη επαναλαμβανόμενων εσόδων το 2013. Σε ό,τι αφορά τα προβληματικά δάνεια η τράπεζα τονίζει στο ενημερωτικό της ότι η υψηλή ποιότητα των εξασφαλίσεων που ζητά από τους πελάτες της μειώνει την ανάγκη για περισσότερες προβλέψεις και θωρακίζει τα χαρτοφυλάκια.

Δημόσια προσφορά
Στην Τράπεζα Πειραιώς τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, καθώς θα υπάρξει δημόσια προσφορά για το 10% της έκδοσης στο εσωτερικό, που αφορά 102.941.176 μετοχές από τις 1.029.411.764 συνολικά μετοχές της αύξησης. Η τιμή διάθεσης είναι 1,70 ευρώ ανά μετοχή (όπως και στο εξωτερικό). Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το ποσοστό του ΤΧΣ στην Πειραιώς περιορίζεται στο 67,30%, τα φυσικά πρόσωπα θα διαθέτουν το 1,89% και τα νομικά το 13,94% και λοιποί μέτοχοι το 16,87%. Το αμερικανικό Baupost, εφόσον ασκήσει τα warrants, θα κατέχει το 10,34% της τράπεζας και το York Capital το 5,08%. Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς προσδιορίζεται στις 7 Απριλίου και η λήξη στις 9 Απριλίου. Η έναρξη της διαπραγμάτευσης όλων των νέων μετοχών υπολογίζεται στις 16 Απριλίου.

Σε ό,τι αφορά τις επισφάλειες η διοίκηση της Πειραιώς εκτιμά ότι θα συνεχισθεί ο ρυθμός μείωσής τους, όπως περαιτέρω μείωση προβλέπει και για τα επιτόκια καταθέσεων, ωστόσο με ρυθμό βραδύτερο έναντι του 2013. Οσον αφορά το κόστος, θα συνεχίσει και αυτό να βαίνει μειούμενο, ενώ η σχέση κόστους προς έσοδα θα υποχωρήσει προς το 40%. Συγχρόνως, ξεκινά η ενεργητική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία σχετικής εσωτερικής υποδιεύθυνσης.

 

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90