28/03/2014
Η μείωση της ζήτησης για ηλεκτρισμό έπληξε τη ΔΕΗ

 

ΖΗΜΙΕΣ 225,3 ΕΚΑΤ. ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΣΤΑΘΕΡΟΣ Ο ΤΖΙΡΟΣ

 

Mε ζημίες 225,3 εκατ. ευρώ και τζίρο στάσιμο στα 5.970,8 εκατ. ευρώ από 5.887,9 εκατ. ευρώ το 2012 λόγω της μειωμένης ζήτησης ηλεκτρισμού που αντιστάθμισε την αύξηση των τιμολογίων έκλεισε η χρήση 2013 για τον όμιλο ΔΕΗ. Οπως ανακοίνωσε χθες η εταιρεία, οι ζημίες περιλαμβάνουν την επίπτωση από αναβαλλόμενο φόρο 228,3 εκατ. ευρώ, που σχετίζεται με την προγραμματισμένη πώληση του ΑΔΜΗΕ και προκύπτει από τη φορολόγηση με 26% της διαφοράς από την ανατίμηση της αξίας του ΑΔΜΗΕ με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) στα 916 εκατ. ευρώ, έναντι των 38 εκατ. ευρώ που είχε εγγράψει η ΔΕΗ στα φορολογικά της βιβλία.

Τα προ φόρων κέρδη της διαμορφώθηκαν στα 34,9 εκατ. ευρώ από 106,7 εκατ. ευρώ το 2012, χρονιά που είχε καθαρά κέρδη 41,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έπεσαν στα 881,6 εκατ. ευρώ από 1,002 δισ. ευρώ. Οι προβλέψεις για τις επισφάλειες της ΔΕΗ αυξήθηκαν εκ νέου, κατά 20,9 εκατ. ευρώ ή 6,2% στα 358,3 εκατ. ευρώ, καθώς οι ανείσπρακτοι λογαριασμοί διογκώνονται και σύμφωνα με πληροφορίες στις αρχές Μαρτίου πλησίασαν το 1,5 δισ. ευρώ, από 1,3 δισ. ευρώ στις αρχές του χρόνου.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός, ανέφερε στην ανακοίνωση ότι η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας, εξαιρουμένης της εφάπαξ αρνητικής επίπτωσης από την τιμολόγηση στην «Αλουμίνιον της Ελλάδος» και της εφάπαξ θετικής επίπτωσης από τη ΔΕΠΑ το 2012 φθάνει στα 987,1 εκατ. ευρώ. Το αντίκτυπο από την αναδρομική μείωση των τιμών φυσικού αερίου δεν έχει προσμετρηθεί στα αποτελέσματα.

Ο κ. Ζερβός ανακοίνωσε επίσης την υπογραφή πενταετούς δανείου 2,2 δισ. ευρώ με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών για την αναχρηματοδότηση του ενδιάμεσου δανείου 1,2 δισ. ευρώ που λήγει τον Απρίλιο, καθώς και άλλων δανείων προς τις τράπεζες αυτές.

Σχετικά με τον αναβαλλόμενο φόρο, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι μέρος της διαφοράς των 878 εκατ. ευρώ από την αξία του ΑΔΜΗΕ με βάση τα ΔΛΠ, τα 590 εκατ. ευρώ αποτελούν αποθεματικό που μεταφέρθηκε στον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος θα δικαιούται να το διανείμει χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος, εφόσον προηγηθεί η φορολογική επιβάρυνση της ΔΕΗ. Τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ αυξήθηκαν στα 55,9 εκατ. ευρώ από 26,3 εκατ. ευρώ.

To 2013 η συνολική ζήτηση ηλεκτρισμού μειώθηκε 5,2%. Πάντως το τελευταίο τρίμηνο, τα έσοδα από πωλήσεις ρεύματος αυξήθηκαν κατά 3,4%, καθώς ο ρυθμός πτώσης της ζήτησης επιβραδύνθηκε στο 4,1% από 5,5% το εννεάμηνο του 2013. Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα και αγορές ηλεκτρισμού μειώθηκαν 10,9%, ενώ η δαπάνη μισοδοσίας μειώθηκε μόλις 0,8% παρά την αποχώρηση 905 εργαζομένων, λόγω της μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90