12/09/2016
Επιχειρηματική αδιαφάνεια από τη μη δημοσίευση ισολογισμών

 

«Θέλετε να βρείτε στοιχεία για κάποια επιχείρηση με την οποία πιθανόν θα συνεργαστείτε; Mη ψάχνετε. Μάταιος κόπος». Εμπορική και επιχειρηματική μόδα έχει γίνει το τελευταίο διάστημα η μη δημοσίευση ισολογισμών ούτε στον Τύπο αλλά ούτε καν στις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία από παράγοντες και τα διάφορα επιμελητήρια μόνο οι μισές εγγεγραμμένες εταιρείες στο ΓΕΜΗ συνεχίζουν να αναρτούν ισολογισμούς. Οι υπόλοιποι είτε παράτυπα είτε λόγω μία κακώς εννούμενης εξοικονόμησης πόρων αποφεύγουν τη δημοσίευση ισολογισμών.

Η αρνητική αυτή εξέλιξη για τη διαφάνεια των οικονομικών στοιχείων και για τη επιχειρηματικότητα ευρύτερα προέρχεται από το κύμα διαμαρτυρίας που είχε στηθεί από την κυβέρνηση της περιόδου 2012-2014 και διάφορους παράγοντες της αγοράς που θεωρούσαν τη δημοσίευση ισολογισμών ως μία «αντι - επιχειρηματική» κίνηση. Μάλιστα δεν δίσταζαν να τονίζουν ότι το δεύτερο Μνημόνιο ζητούσε την κατάργηση της δημοσίευσή τους. Το ζήτημα της μη δημοσίευσης ήρθε στην επικαιρότητα μετά το «κανόνι» στον όμιλο Μαρινόπουλου όταν σύμφωνα με πληροφορίες η «Μαρινόπουλος» επί μία τριετία δεν είχε δημοσιεύσει ισολογισμούς προσπαθώντας να κρύψει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Μάλιστα το θέμα έφτασε και στη Βουλή και απάντησε γραπτώς ο Γεν. Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης.

Tι ισχύει σήμερα

Βάσει του νόμου 4072 του 2012, «όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο Ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας.

Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρίσει αυτήν στη Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας».

Οι εταιρείες πρέπει να έχουν υπόψη, ότι κάθε φορά που πραγματοποιούν ανάρτηση ισολογισμού στην ιστοσελίδα τους, οφείλουν και να τη γνωστοποιούν στην Υπηρεσία Γενικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), δεδομένου ότι σύμφωνα με τον νόμο, «οι προθεσμίες που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, ξεκινούν ή λήγουν, από την ημέρα που η εταιρεία ανακοινώνει στο ΓΕΜΗ την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμη και αντιμετωπίζει ακυρότητα των πράξεων».

Έκρηξη μη δημοσιεύσεων ισολογισμών

Η αδιαφορία -τουλάχιστον- και η εσκεμμένη πολλές φορές μη δημοσίευση ισολογισμών κάτω από την ανοχή και ενίοτε την προτροπή της πολιτείας δημιούργησε μία χαώδη κατάσταση και ένα τεράστιο πέπλο αδιαφάνειας στην επιχειρηματική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να εγκυμονούν κίνδυνοι παραπληροφόρησης και εξαπάτησης τόσο μεταξύ συναλλασσομένων επιχειρήσεων όσο και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Πλέον για να μάθει την οικονομική κατάσταση μίας επιχείρησης κάποιος που θέλει να συνεργαστεί μαζί της είτε θα πρέπει να καταφύγει σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων τις οποίες θα πρέπει να πληρώσει πολλαπλάσια απ' ό,τι κόστιζε ένας δημοσιευμένος ισολογισμός σε κάποια ημερήσια ή και οικονομική εφημερίδα και ταυτόχρονα δημοσιευμένος στο ΦΕΚ. Η αδιαφάνεια που επικρατεί στην επιχειρηματική αγορά δημιουργεί μεγάλους κινδύνους στην επιχειρηματικότητα.

Σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ , η ανάρτησή τους στη βάση δεδομένων καθυστερεί πολλούς μήνες με αποτέλεσμα και εκεί η ενημέρωση να είναι ελλιπής και η εξαφανίζεται η διαφάνεια των στοιχείων. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει επίσης μεταξύ της συνεργασίας των ΓΕΜΗ και των διάφορων περιφερειακών διευθύνσεων του υπουργείου να είναι δύσκολη.

Επιφανειακές κυρώσεις

Σύμφωνα με τον νόμο του 2007 (δηλαδή πριν την τελευταία διαμόρφωση το 2012) αν η εταιρεία δεν έχει υποβάλει προς καταχώριση οικονομικές καταστάσεις τριών τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τότε μόνο με δικαστική παρέμβαση μπορεί να λυθεί η εταιρεία.

Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 5-6 χρόνια μετά τον τελευταίο δημοσιοποιημένο ισολογισμό και άλλα 3-4 μετά τις εφέσεις προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση και βέβαια μόνο εάν κρίνουν κάποιοι μέτοχοι την ανάγκη να κινηθούν δικαστικώς. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει θέμα. Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, αυτά είναι 150 ευρώ για τον ισολογισμό, 150 ευρώ για τις οικονομικές καταστάσεις και 150 ευρώ για την έλλειψη έκθεσης ελεγκτών. Συνολικά, πρόστιμο 450 ευρώ για μία επιχείρηση που δεν θα φαίνεται πουθενά.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Τυπικότατες οι περισσότερες εισηγμένες στο Χ.Α.

Εν αντιθέσει με το τι συμβαίνει στην ευρύτερη επιχειρηματική αγορά, οι εισηγμένες επιχειρήσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο (εκπροσωπούν περίπου το 20% του ελληνικού ΑΕΠ) όχι μόνο δημοσιεύουν ισολογισμούς αλλά υποκείνται και σε σκληρούς ελέγχους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ποιότητα των ισολογισμών τους και τα αποτελέσματα που ανακοινώνουν. Εάν μία εισηγμένη δεν ακολουθήσει την χρηματιστηριακή νομολογία τότε αυτοδικαίως μπορεί να σταματήσει η διαπραγμάτευσή της και μάλιστα χωρίς τη δυνατότητα ανάκλησης. Όμως οι μεγαλύτερες δικλίδες ασφαλείας είναι οι μέτοχοι, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις όχι μόνο δεν αδιαφορούν για τις δημοσιεύσεις των ισολογισμών αλλά γίνονται ιδιαίτερα φορτικοί για τη δημοσίευσή τους. Η παρουσία μάλιστα και ξένων μετόχων καθιστά πολλές φορές αναγκαία τη δημοσίευση των ισολογισμών των εισηγμένων και κατά τα πρότυπα των ξένων κεφαλαιαγορών. Γενικότερα, η δημοσίευση των ισολογισμών των εισηγμένων αποτελεί μία ουκ άνευ υποχρέωση των εισηγμένων στο Χ.Α. επιχειρήσεων και σημαντική δικλίδα ασφαλείας και φερεγγυότητας.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90