02/06/2016
Πρόσβαση σε χρηματοδότηση για 141.800 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να εξασφαλίσει το ΕΤΣΕ

 

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση για περίπου 141.800 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να εξασφαλίσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), σύμφωνα με την αποτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αποτελέσματα του «Επενδυτικού Σχεδίου Γιούνκερ».

Ένα χρόνο μετά τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που αποτελεί τον πυρήνα του Επενδυτικού Σχεδίου Γιούνκερ, η Επιτροπή καταγράφει μέχρι στιγμής υλοποίηση έργων σε 26 κράτη-μέλη (πλην της Κύπρου και της Μάλτας), τα οποία αναμένεται να πυροδοτήσουν συνολικές επενδύσεις ύψους άνω των 100 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ιδιαίτερα ωφελημένες από το ΕΤΣΕ είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει εγκρίνει 185 συμφωνίες χρηματοδότησης ΜΜΕ, με συνολική χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ ύψους 3,5 δισ. ευρώ. Περίπου 141.800 ΜΜΕ αναμένεται να ωφεληθούν.

Ωστόσο, πενιχρά είναι τα αποτελέσματα του ΕΤΣΕ όσον αφορά στη χρηματοδότηση ελληνικών ΜΜΕ. Mόνο 121 μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να επωφεληθούν, με χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ, πυροδοτώντας 56 εκατομμύρια ευρώ, μέσω του γερμανικού τραπεζικού ομίλου ProCredit.

Κληθείς να σχολιάσει το πρόβλημα χρηματοδότησης των ελληνικών ΜΜΕ, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα ανάπτυξης και απασχόλησης, Γίρκι Κατάινεν ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στην Αθήνα, συζήτησε το θέμα αυτό με κάποιους προέδρους ελληνικών τραπεζών. "Οι τράπεζες είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να παίξουν τον ρόλο του μεσάζοντα στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ", παραδέχτηκε ο Γ. Κατάινεν. Δεσμεύτηκε ωστόσο ότι, αν όλα πάνε καλά, "θα υπάρξει νέα συμφωνία για τις ελληνικές ΜΜΕ".

"Ο πιο γρήγορος τρόπος για να τονωθεί η ελληνική οικονομία και να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες χρηματοδότησης των ΜΜΕ", τόνισε ο Γ. Κατάινεν και πρόσθεσε ότι η Επιτροπή εργάζεται στενά με τις ελληνικές τράπεζες και τις ελληνικές αρχές προς αυτό το σκοπό.

Εξάλλου, σύμφωνα με την αποτίμηση του Επενδυτικού Σχεδίου, μέχρι στιγμής έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση 64 έργων στην ΕΕ (μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων), τα οποία αντιπροσωπεύουν συνολικά κονδύλια ύψους 9,3 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, στην Ελλάδα, η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί με 15 δισ. ευρώ το επιχειρηματικό σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας Creta Farms, που δραστηριοποιείται στον τομέα των τροφίμων. Η επένδυση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από εκατό νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και να φτάσει συνολικές επενδύσεις ύψους 31 εκατ. ευρώ.

Εξάλλου, η Επιτροπή πρότεινε την παράταση κατά ένα έτος της λειτουργίας του ΕΤΣΕ, πέραν της αρχικά προβλεπόμενης τριετούς περιόδου του (μέσα του 2018). Ο σκοπός είναι να καλυφθούν τα εναπομένοντα κενά και οι ελλείψεις της αγοράς και να συνεχίσουν να κινητοποιούνται ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων καίριας σημασίας για την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπης στο μέλλον. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει νομοθετικές προτάσεις για την παράταση της λειτουργίας του ΕΤΣΕ το φθινόπωρο. Επίσης, η Επιτροπή θα διερευνήσει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ενός μοντέλου του τύπου του ΕΤΣΕ για τις επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες τρίτες χώρες.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) διοικείται από τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και τηρεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμά του για την κινητοποίηση επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία μέχρι τα μέσα του 2018.

 

Πηγή: news.gr


efm_728x90