26/04/2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο μη εκτελεστικά μέλη του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων για δύο μη εκτελεστικά μέλη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας απευθύνει το ΤΧΣ.

Η Επιτροπή Επιλογής θα επιλέξει και θα προτείνει μία λίστα υποψηφίων στον υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα αποφασίσει το διορισμό των Μελών του Γενικού Συμβουλίου.

Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ταμείο») ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το Νόμο 3864/2010 και με σκοπό τη συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

Ως όργανα διοίκησης του Ταμείου ορίζονται η τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή και το εννεαμελές Γενικό Συμβούλιο.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90