08/03/2016
Πειραιώς: Στήριξη νέων επενδύσεων με αξιοποίηση κεφαλαίων και εργαλείων

 

Με στόχο τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων και επιχειρήσεων η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την έναρξη της Αναπτυξιακής Τραπεζικής, ενός νέου μοντέλου επιχειρηματικής τραπεζικής το οποίο αποσκοπεί στη στοχευόμενη και συντονισμένη αξιοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, εγχώριων και ευρωπαϊκών.

Σύμφωνα με Τα Νέα, μέσω του νέου αυτού μοντέλου τραπεζικής η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτεί επενδυτικά έργα εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ και άνω, με έμφαση στις υποδομές, στον τουρισμό, στην ενέργεια και στην ενεργειακή αναβάθμιση, στην κλιματική αλλαγή, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στον αγροδιατροφικό τομέα, στην ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγική εξωστρέφεια, στην καινοτομία και στην τεχνολογία.

Για την υλοποίηση των επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων θα προβλέπεται ολοκληρωμένη υποστήριξη με επιλογή από μεγάλο εύρος εργαλείων που θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το επιχειρηματικό σχέδιο. Μεταξύ αυτών, θα αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ θα υπάρχει καθοδήγηση για την πρόσβαση σε εγχώρια και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

*Διαβάστε περισσοτερα στην έντυπη έκδοση των Νέων

 

Πηγή: in.gr


efm_728x90