07/03/2016
«Στήριξη» στις μεταποιητικές επιχειρήσεις - Αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων

 

Την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών δανείων των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας με δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου αλλά και ενός ειδικού ταμείου για τη χρηματοδότηση της αναδιάρθρωσης αυτής, προωθεί άμεσα το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε συνεργασία με ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα της χώρας.

Ηδη η αρμόδια για τη Βιομηχανία υφυπουργός Θεοδώρα Τζάκρη υπέγραψε υπουργική απόφαση συγκρότησης δύο σχετικών ομάδων εργασίας, όπου πέρα από τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου συμμετέχουν στελέχη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και όλων των τραπεζών.

Οι δύο ομάδες εργασίας καλούνται να παραδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα σε τρεις μήνες. Η αναγκαιότητα των νέων ρυθμίσεων προέκυψε από τις αναλυτικές συζητήσεις των τελευταίων μηνών μεταξύ επιχειρήσεων, τραπεζών και υπουργείου, αλλά και τις εργασίες του Φόρουμ Βιομηχανίας που συνέστησε η Θ. Τζάκρη. Είναι άλλωστε γνωστό ότι οι βιομηχανικές επιχειρήσεις διαφέρουν ουσιωδώς χρηματοδοτικά από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, καθώς από τη μία διαθέτουν υψηλές εξασφαλίσεις και πάγια στοιχεία μεγάλης αξίας, ενώ από την άλλη τα κεφάλαια κίνησης αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την εξωστρέφειά τους και για την παραγωγική διαδικασία συνολικά.

Στόχος του υπουργείου είναι να εξεταστούν οι δυνατότητες το θεσμικό πλαίσιο να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό, ώστε να αποφευχθούν χιλιάδες εκκαθαρίσεις εταιρειών που επί της ουσίας δεν οδηγούν -κατά κανόνα- στην επαναλειτουργία αλλά στον μαρασμό, στο οριστικό κλείσιμο και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Η πρώτη ομάδα έχει αντικείμενο την επεξεργασία θεσμικού πλαισίου που θα διέπει την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών δανείων βιομηχανικών επιχειρήσεων με πρόβλεψη ενιαίων κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους οι επιχειρήσεις θα υπάγονται στο νέο πλαίσιο. Σε αυτή συμμετέχουν από πλευράς των τραπεζικών ιδρυμάτων οι:

1. Ιωάννης Μούργελας, Νομικός Σύμβουλος, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

2. Σπυρίδων Παπασπύρου, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Παπαϊωάννου, Γεν. Διευθυντή.

3. Κωνσταντίνος Βόσικας, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας.

4. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής, εκπρόσωπος της ALPHA Τράπεζας.

5. Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Γενικός Διευθυντής, εκπρόσωπος της EUROBANK.

6. Ιωάννης Τσακιράκης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, εκπρόσωπος της ATTICA BANK.

Η δεύτερη ομάδα έχει αντικείμενο την επεξεργασία θεσμικού πλαισίου που θα διέπει την ίδρυση και λειτουργία Ειδικού Ταμείου για τη χρηματοδότηση της αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών δανείων. Σε αυτή συμμετέχουν από πλευράς των τραπεζικών ιδρυμάτων οι:

1. Γεώργιος Καμπουράκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

2. Ιωάννης Βέργαδος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς.

3. Βασίλειος Κάβαλος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας.

4. Παναγιώτης Δρόσος, Σύμβουλος Διοίκησης, εκπρόσωπος της ALPHA Τράπεζας.

5. Ελευθέριος Οικονομίδης, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, εκπρόσωπος της EUROBANK.

6. Θεοδώρα Βλασσοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης, εκπρόσωπος της ATTICA BANK.

Και στις δύο ομάδες εργασίας συμμετέχουν ακόμη επτά στελέχη της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας και του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90