26/02/2016
Ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας για τα ΕΛΠΕ στο Δ' τρίμηνο

 

Tην υψηλότερη επίδοση στην ιστορία των ΕΛΠΕ παρουσίασαν τα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου το τέταρτο τρίμηνο του 2015, αλλά χωρίς σε αυτά να συνυπολογίζεται η αποτίμηση των αποθεμάτων, όπως ανακοίνωσε χθες η εταιρεία. Το καθαρό αποτέλεσμα πάντως ήταν αρνητικό, ενσωματώνοντας τις απώλειες, ύψους 148 εκατ. ευρώ, από την αποτίμηση των αποθεμάτων, μετά την κατάρρευση των τιμών του αργού. Σε επίπεδο έτους ο όμιλος έκλεισε με καθαρά κέρδη 45 εκατ. ευρώ, από ζημίες 369 εκατ. ευρώ το 2014. Τα θετικά αποτελέσματα ήταν αποτέλεσμα κυρίως των υψηλών διεθνών περιθωρίων διύλισης.
Πιο συγκεκριμένα, το τέταρτο τρίμηνο έκλεισε με κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕBITDA) στα 31 εκατ. ευρώ, από -206 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, που για το 2015 συνολικά δίνουν 444 εκατ. ευρώ, από -84 εκατ. ευρώ το 2014.
Τα συγκρίσιμα EBITDA όμως (χωρίς τα αποθέματα και τα μη λειτουγικά έσοδα/έξοδα) το τέταρτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 184 εκατ. ευρώ, 8% πάνω απότα 171 εκατ. ευρώ το τελευταίου τριμήνου του προηγούμενου χρόνου, που αποτελεί ρεκόρ. Για το σύνολο του 2015 τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 758 εκατ. ευρώ, 82% πάνω.
Οσον αφορά στα καθαρά αποτελέσματα, το δ' Τρίμηνο έκλεισε με ζημιές 60 εκατ. ευρώ, σε σχέση με ζημιές 228 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2014.
Στα συγκρίσιμα αποτελέσματα, τα καθαρά κέρδη του τελευταίου τριμήνου φθάνουν στα 65 εκατ. ευρώ, 24% υψηλότερα από τα αντίστοιχα περυσινά και σε επίπεδο έτους διαμορφώνονται στα 268 εκατ. ευρώ από 2 εκατ. ευρώ το 2014. Οπως ανακοίνωσαν τα ΕΛΠΕ βελτίωση σημείωσαν όλες οι δραστηριότητες του ομίλου, με βασικό άξονα τη διύλιση, τον εφοδιασμό, την εμπορία και τα πετροχημικά. Το 2015 ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε 5% στα 14,258 εκατ. μετρικούς τόνους. Σε αξία, οι πωλήσεις έπεσαν 23%. στα 7,303 δισ. ευρώ, αντανακλώντας την πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του ομίλου μειώθηκαν 7%
Η εγχώρια ζήτηση καυσίμων αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση με το 2014 στα 8,6 εκατ. τόνους, λόγω της σημαντικής ενίσχυσης κατά 43% της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης. Σε σχέση με την πώληση του ΔΕΣΦΑ, τα ΕΛΠΕ αναφέρουν ότι διαδικασίες έγκρισης της πώλησης βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι συνεχίζεται το due dilligence από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της στα ενοποιημένα αποτελέσματα ανήλθε στα 6 εκατ. ευρώ με αύξηση του όγκου ζήτησης από τους παραγωγούς, ενώ τα EBITDA της συνδεδεμένης εταιρείας ηλεκτρισμού Elpedison διαμορφώθηκαν στα 19 εκατ. ευρώ λόγω αυξημένης παραγωγής.
 
 
Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90