26/02/2016
Νέο επενδυτικό πρόγραμμα 550 εκατ. ευρώ από τον ΟΤΕ

 

Νέο επενδυτικό πακέτο ύψους 550 εκατ. ευρώ για το 2016 προανήγγειλε κατά την τηλεδιάσκεψη με τους επενδυτές, που ακολούθησε των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2015, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ κ. Μ. Τσαμάζ.
Ο Όμιλος ανακοίνωσε χθες αύξηση εσόδων κατά 2% το δ/ τρίμηνο του 2015 στο 1,037 δισ. ευρώ, αύξηση 5,1% στα έσοδα σταθερής Ελλάδας και ενίσχυση εσόδων σε όλες τις αγορές: Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία. Για το σύνολο του 2015 ο Ομιλος είχε προσαρμοσμένα EBITDA στα 348,5 εκατ. ευρώ, κέρδη 151,9 εκατ. ευρώ και σημαντική μείωση δανεισμού.
Όπως υποστήριξε ο κ. Τσαμάζ οι επενδύσεις που θα γίνουν μέσα στο 2016 δεν αφορούν το κόστος για την απόκτηση φάσματος, ενώ θα εστιάζουν στην κινητή και σταθερή τηλεφωνία, αλλά και στην περαιτέρω ενίσχυση της συνδρομητικής τηλεόρασης, η οποία σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις την προηγούμενη χρονιά.
Αναφερόμενος στα αποτελέσματα του 2015 τόνισε ότι παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι επιδόσεις του Ομίλου στο κλείσιμο της χρονιάς, ειδικά στην Ελλάδα, ήταν ισχυρές. Υποστήριξε πως τα έσοδα της σταθερής Ελλάδας ενισχύθηκαν σημαντικά χάρη στην ανταπόκριση που γνωρίζουν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες, την τεχνογνωσία μας στο ICT και την επιτυχία του OTE TV, που αναπτύχθηκε εντυπωσιακά.
Τα οικονομικά αποτελέσματα
Τα καθαρά κέρδη για το 2015 διαμορφώθηκαν στα 151,9 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 43,2% σε σχέση με πέρυσι, επηρεασμένα κυρίως από τις έκτακτες χρεώσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με τα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης μέσα στο έτος, και των υψηλότερων αποσβέσεων, κυρίως από το αυξημένο κόστος τηλεοπτικού περιεχομένου.
Εξαιρουμένων των εκτάκτων χρεώσεων, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ομίλου θα είχαν ανέλθει σε 240,3 εκατ. το 2015, μειωμένα κατά 24,3% σε σχέση με πέρυσι. Το τέταρτο τρίμηνο του 2015, τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 36,8 εκατ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα 72,3 εκατ. ευρώ.
Το μέρισμα που θα προταθεί στην ετήσια γενική συνέλευση τον Ιούνιο του 2016, διαμορφώνεται στο 0,10 ευρώ ανά μετοχή σε σχέση με 0,08 ευρώ ανά μετοχή που διανεμήθηκε πέρυσι. Το συνολικό ποσό του μερίσματος προς πληρωμή εκτιμάται σε περίπου 49 εκατ. ευρώ.
Η σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας κατέγραψε υψηλές επιδόσεις, με έσοδα ενισχυμένα κατά 5,1%, ως αποτέλεσμα των ισχυρών επιδόσεων στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ICT, καθώς και στη σημαντική αύξηση στα έσοδα του OTE TV, που ενισχύονται από τη δυναμική αύξηση των συνδρομητών και τον σημαντικά υψηλότερο δείκτη ARPU. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα σημειώθηκε περαιτέρω βελτίωση σε τριμηνιαία βάση, με τη μείωση εσόδων να διαμορφώνεται συνολικά σε 0,6% το δ' τρίμηνο του 2015, από μείωση 3,1% το προηγούμενο τρίμηνο.
Στο τέλος του δ' τριμήνου 2015, η Cosmote παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,4 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, με τη συνδρομητική βάση να αυξάνεται κατά 1,6% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Για το σύνολο του 2015, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3,918 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος) το 2015 ανήλθαν σε 569,7 εκατ., αυξημένες κατά 2,3%, λόγω των αυξημένων επενδύσεων για ανάπτυξη σε όλες τις αγορές. Οι επενδύσεις στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε 237,9 εκατ. και 114,9 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 202,1 εκατ., ενώ επιπλέον 88,7 εκατ. (65,8 εκατ. στην Ελλάδα και 22,9 εκατ. στην Αλβανία) πληρώθηκαν το 2015 για απόκτηση αδειών φάσματος.
Το 2015, ο όμιλος κατέγραψε ισχυρές προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές (συμπεριλαμβανομένων των πληρωθέντων/εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών για Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, καθώς και άδειες φάσματος) που διαμορφώθηκαν σε 507,2 εκατ. ξεπερνώντας το στόχο, παρά τα επιπλέον κόστη για έκδοση και επαναγορά ομολόγων.
Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε σε λιγότερο από 0,9 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2015, μειωμένος κατά 23,6% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου του 2014, που αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το προσαρμοσμένο ετήσιο ΕΒΙTDA του ομίλου.
Μ. Τσαμάζ: «Εχθρικό» το ρυθμιστικό περιβάλλον
Για εχθρικό ρυθμιστικό περιβάλλον έκανε λόγο για ακόμα μια φορά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Μ. Τσαμάζ. Ωστόσο υποστήριξε ότι Όμιλος έχει επικεντρωθεί στην εσωτερική βελτίωση των λειτουργιών του για να αντεπεξέλθει των ρυθμιστικών δυσκολιών, αλλά και στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα.
Σε ερώτηση αναλυτή για το κατά πόσο το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον μπορούν να θέσουν νέα εμπόδια, ο κ. Τσαμάζ σημείωσε πως τα τελευταία χρόνια κάθε χρονιά ήταν πιο δύσκολη από την προηγούμενη. Ωστόσο, όλος ο όμιλος κατάφερε να βελτιώσει τη λειτουργία του για να αντεπεξέλθει των δυσκολιών και παραμένει προετοιμασμένος, προκειμένου να υπερκεραστούν όποιες νέες δυσκολίες προκύψουν. Εκτίμησε πάντως «πως τα πράγματα θα βελτιωθούν».
Στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ σκοπεύει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες και τους πόρους του για να περιορίσει την επίδραση από τις συνεχιζόμενες δύσκολες οικονομικές συνθήκες και την πίεση που υφίσταται η αγοραστική δύναμη καταναλωτών και επιχειρήσεων.
 
 
Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90