25/02/2016
Αύξηση του ελλείμματος στον λογαριασμό των ΑΠΕ

 

Διόγκωση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ το 2016, στα 190,64 εκατ. ευρώ σωρευτικά από 82,68 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015 προβλέπει ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) στο μηνιαίο δελτίο για την εξέλιξη του Λογαριασμού που έδωσε χθες στη δημοσιότητα.

Η πτώση της διεθνούς τιμής των ρύπων επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα του Λογαριασμού, καθώς οι δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπής CO2 αποτελούν μία από τις βασικές πηγές εσόδων του. Παράλληλα η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της οικονομικής κρίσης, οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της Oριακής Tιμής Συστήματος στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η έστω και περιορισμένη αύξηση της ισχύος των ΑΠΕ είναι παράγοντες που συνέβαλαν στη δυσμενή αναθεώρηση των προβλέψεων του ΛΑΓΗΕ για το μέγεθος του ελλείμματος.

Οσον αφορά στην εγκατάσταση νέων μονάδων ανανεώσιμης ενέργειας, ο Λειτουργός προβλέπει ότι από τα 4.778 MW «πράσινης» ισχύος ηλεκτρισμού τον Ιανουάριο 2016 στο διασυνδεδεμένο σύστημα, (που περιλαμβάνει την ηπειρωτική Ελλάδα και τα συνδεδεμένα νησιά), στο τέλος Δεκεμβρίου η ισχύς των ΑΠΕ θα φθάσει στα 5.147 MW, μία αύξηση της τάξης του 7,7%. Πρωταγωνιστές στην προσθήκη νέας ισχύος θα είναι τα αιολικά, που από τα 1.798 MW θα φθάσουν στα 2.050 MW και ακολουθούν τα φωτοβολταϊκά, από τα 1.807 MW στα 1.855 MW.

Στις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ δεν προβλέπονται σημαντικές μεταβολές, με μόνη ουσιαστική εξαίρεση τη Βιομάζα/Βιοαέριο που από τα 55 MW τον Ιανουάριο αναμένεται σχεδόν να διπλασιάσει την ισχύ της, φθάνοντας στα 90 MW. Για τις μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) προβλέπεται ότι από τα 102 MW ισχύος τον Ιανουάριο θα φθάσουν στα 120 MW τον Δεκέμβριο 2016, ενώ στο δυναμικό των μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων αναμένεται να προστεθούν 15 MW στα 240 MW στο σύνολο.

Στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα, ο ΛΑΓΗΕ εκτιμά ότι το συνολικό δυναμικό των ΑΠΕ θα αυξηθεί σε ισχύ από τα 456 MW του Ιανουαρίου στα 486 MW τον Δεκέμβριο, άνοδος που θα προέλθει από τα αιολικά, τα οποία θα αυξήσουν την ισχύ τους κατά 30 MW στα 350 MW στο σύνολο.

 

Πηγή: www.imerisia.gr


efm_728x90