18/02/2016
«Φρένο» στην ανάκαμψη έβαλαν τα capital controls

 

Oριακή αύξηση πωλήσεων αλλά και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας παρουσίασαν 753 επιχειρήσεις για την οικονομική χρήση που έληγε στις 30.6.2015, σύμφωνα με έρευνα της ICAP. Ειδικότερα, οι πωλησεις των εταιρειών αυτών ανήλθαν σε 4,21 δισ. ευρώ έναντι 4,19 δισ. ευρώ το 2014, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 21,3%, φθάνοντας στα 103,2 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που συνοδεύτηκε και από αύξηση των κερδών EBITDA κατά 4,3%.

Η βελτίωση της κερδοφορίας, σύμφωνα με την ίδια μελέτη οφείλεται αποκλειστικά στον τομέα του εμπορίου, αφού τόσο οι βιομηχανίες όσο και ο τομέας των υπηρεσιών παρουσίασαν μικρές ζημιές προ φόρων. Συνολικά, έξι από τις δέκα εταιρείες του δείγματος ήταν κερδοφόρες, ενώ τέσσερις στις δέκα ζημιογόνες.

Αναφορικά με τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού των 753 επιχειρήσεων, το σύνολο του ενεργητικού τους αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα, φθάνοντας σε 5 δισ. ευρώ, μεταβολή που αποδίδεται στη διεύρυνση των απαιτήσεων. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν κατά 2% το 2015.

Όσον αφορά στον διαχωρισμό κερδοφόρων ζημιογόνων από το συγκεκριμένο δείγμα των 753 εταιρειών προκύπτει ότι 456 εταιρείες (60,6%) ήταν κερδοφόρες, με κέρδη πέριπου 270,8 εκατ. ευρώ, ενώ 297 εταιρείες (39,4%) ήταν ζημιογόνες, με ζημίες ύψους πέριπου 167,6 εκατ. ευρώ.

«Φρένο» λόγω capital controls

Σχολιάζοντας τα παραπάνω ευρήματα ο διευθύνων σύμβουλος της ICAP Group, Νικήτας Κωνσταντέλλος επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Η ελληνική οικονομία διανύει έναν πολλαπλά επίπονο δρόμο προσαρμογής τα τελευταία χρόνια, λειτουργώντας σε συνθήκες πρωτόγνωρης ύφεσης. Το 2014 και στις αρχές 2015 άρχισαν να καταγράφονται οι πρώτες θετικές επιδόσεις, όπως μαρτυρά η άνοδος του ΑΕΠ κατά 0,7% το 2014 και διατήρηση θετικών ρυθμών ανόδου το πρώτο εξάμηνο του 2015. Στη συνέχεια όμως οι θετικές αυτές εξελίξεις ανατράπηκαν, λόγω της επιβολής των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και του Δημοψηφίσματος/εκλογών, με συνέπεια το ΑΕΠ να καταγράψει αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής το 3ο και το 4ο τρίμηνο. Οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις εξακολουθούν να υφίστανται και το τρέχον έτος. Οι προαναφερθείσες ενδείξεις ασθενούς ανάκαμψης μέχρι το α΄ εξάμηνο του 2015 αποτυπώθηκαν και στις επιδόσεις των επιχειρήσεων που δημοσίευσαν ισολογισμούς με οικονομική χρήση που έληγε στις 30.6.2015».

 

Πηγή: imerisia.gr


efm_728x90