21/12/2015
Στην Εθνική οι καταθέσεις της Συνεταιριστικής Πελοποννήσου

 

Στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος περνούν τα περίπου 95 εκατ. ευρώ των καταθέσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου, τα οποία και διασφαλίζονται πλήρως. Η συνεταιριστική δεν κατάφερε τελικώς να συγκεντρώσει το ποσό των 17,8 εκατ. ευρώ για να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες και χθες το απόγευμα  αποφασίστηκε να τεθεί σε εκκαθάριση.
 
Οι πελάτες της συνεταιριστικής θα ενημερωθούν σύντομα από την ΕΤΕ, αφού άμεσα θα αρχίσει η εξυπηρέτησή τους από το δίκτυο της Εθνικής. Την περασμένη Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου, η τράπεζα είχε μπει σε ρότα εκκαθάρισης, καθώς από τα 17,8εκατ. ευρώ, είχε συγκεντρώσει μόλις 400.000 ευρώ, ενώ δεν υπήρξε κινητοποίηση από τους μεριδιούχους για τη σωτηρία της τράπεζας.
 
Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδος -που εποπτεύει τη διαδικασία- διασφάλισε το σύνολο των θέσεων εργασίας. Οι 67 εργαζόμενοι θα απολυθούν και θα επαναπροσληφθούν, ενώ εκκαθαριστής θα αναλάβει τη διαχείριση του ενεργητικού της τράπεζας.
 
Σε ό,τι αφορά τη Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα,  αυτή δείχνει να συνεχίζει την αυτόνομη πορεία της, καθώς υπερκάλυψε το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών (61 εκατ. ευρώ). Εάν πάντως χρειαστεί θα δοθεί παράταση στη συγκεκριμένη τράπεζα μέχρι το τέλος του μήνα για την πλήρη κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών. Είναι δε χαρακτηριστική η κινητοποίηση -την τελευταία βδομάδα- των 90.000 μικρομεριδιούχων της «Παγκρήτιας», οι οποίοι «έσωσαν» την τράπεζα συμμετέχοντας στην αύξηση κεφαλαίου της. Εκτός από την Παγκρήτια και η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων κάλυψε τα απαιτούμενα νέα κεφάλαια των 23 εκατ. ευρώ, όπως και η Συνεταιριστική Ηπείρου (Ιωαννίνων) που επίσης κάλυψε την αύξηση του συνεταιριστικού της κεφαλαίου, ύψους 7 εκατ. ευρώ.
 
Η Τράπεζα Αττικής βρίσκεται πολύ κοντά στην κάλυψη και του δυσμενούς σεναρίου, καθώς φαίνεται να έχει αντλήσει ήδη 700 εκατ. ευρώ από τα 748,7 εκατ. ευρώ που τελικώς απαιτούνται.
 
Η τράπεζα βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με διεθνείς επενδυτές και όπως όλα δείχνουν θα δοθεί άτυπη παράταση ενός μήνα στη διαδικασία, προκειμένου να συγκεντρωθούν και τα υπόλοιπα κεφάλαια. Οπως σημειώνουν έγκυρες τραπεζικές πηγές η παράταση αυτή δεν συνιστά πρόβλημα, καθώς οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών υπό το δυσμενές σενάριο αποτελούν προληπτική ανακεφαλαιοποίηση και έτσι υπάρχει η ευχέρεια να καθυστερήσει η συγκέντρωση κεφαλαίων.
 
Συγχώνευση
Εν τω μεταξύ η θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»  ανακοίνωσε την έγκριση της συγχώνευσης δι’ απορρόφησης από τη MIG Real Estate της εταιρείας «Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και τη  μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας  σε «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ».
 
Επίσης προχωρεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας, με απόσβεση λόγω σύγχυσης των μετοχών της MIG Real Estate που κατείχε πριν από τη συγχώνευση η απορροφηθείσα, και με κεφαλαιοποίηση τμήματος αποθεματικού υπέρ το άρτιον για λόγους στρογγυλοποίησης κατά ένα ευρώ.
 
Σημειώνεται ότι κάθε μέτοχος της απορροφώσας εταιρείας ανταλλάσσει μία κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ   που κατείχε στην απορροφώσα, με 0,591602815 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της απορροφώσας  ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.
 
Κάθε μέτοχος της απορροφηθείσας ανταλλάσσει μία κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής αξίας 4,00 ευρώ εκάστη που κατείχε στην απορροφηθείσα, με 1,334251532 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της απορροφώσας (όπως έχει προκύψει από τη Συγχώνευση) νέας ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία.
 
 
Πηγή: express.gr


efm_728x90