Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
25/11/2015
Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Δ 5024553/25.11.2015, Σχετικά με τον εφοδιασμό πλοίων & αεροσκαφών με εμπορεύματα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ.

 

Με αφορμή ερωτήματα Τελωνειακών Αρχών και φορέων αναφορικά με τη δυνατότητα εφαρμογής κατά τον εφοδιασμό ενεργειακών προϊόντων, της αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ 5025815 ΕΞ2014/29.10.2014 Ε.Δ.Υ.Ο. και με την οποία διευκρινίζεται ότι, δύναται να πωλούνται προϊόντα Ε.Φ.Κ. μεταξύ εγκεκριμένων αποθηκευτών, ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η μεταφορά αυτών από τη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή -προμηθευτή στη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή -εφοδιαστή, σας γνωρίζουμε ότι η εν λόγω Ε.Δ.Υ.Ο. εφαρμόζεται και για τα ενεργειακά προϊόντα.

Ευνόητο είναι ότι, ανεξάρτητα των ανωτέρω, οι ως άνω φορείς οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του N.3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α), όπως ισχύει.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ε.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90