Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
25/11/2015
Αρ.Πρωτ.:1822/19.10.2015, Ενδιάμεση χρήση επιχείρησης 01/07/2014 - 30/06/2015

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σε επιχείρηση με ενδιάμεση χρήση 01/07/2014 - 30/06/2015, αναφορικά με τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ακολουθείται το παλιό σύστημα (όπως για επιχειρήσεις που έκλεισαν 31/12/2014), ήτα προβλεπόμενα από τα ΕΛΠ που ισχύουν από 01/01/2015.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για τις επιχειρήσεις που έχουν ετήσια λογιστική περίοδο 01.07.2014 - 30.06.2015, η εφαρμογή των λογιστικών κανόνων του Ν. 4308/2014 , έχει ισχύ από την 01.07.2015 και συνεπώς για το κλείσιμο της λογιστικής περιόδου 01.07.2014 - 30.06.2015, (σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων), ακολουθούνται οι κανόνες του ΕΓΛΣ.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

 

Πηγή:


efm_728x90