Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
19/11/2015
Αρ.Πρωτ.:ΔΕΑΦ Α 1148506/17.11.2015, Δηλώσεις υπεραξίας αυτοκινήτων - μοτοσυκλεκτών ιδιωτικής χρήσης

 

Με αφορμή την υποβολή γραπτών και προφορικών ερωτημάτων, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι, κατά την μεταβίβαση αυτοκινήτων-μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης από επιτηδευματίες, οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1146/72 εξακολουθούν να ισχύουν και δεν έχουν καταργηθεί.

Συνεπώς, οι δηλώσεις υπεραξίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων εξακολουθούν να υποβάλλονται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Στην περίπτωση κατάργησης των εν λόγω διατάξεων θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ε. Σαΐτης

 

Πηγή:


efm_728x90