Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
21/09/2015
Πολ. 1209/17.9.2015, Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 της ΥΠΟΠ/ΦΟΥ Δ4 της ΠΑΡ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) σχετικά με την προσαύξηση ποσών φόρου και εισφοράς πλοίων Α΄ κατηγορίας με αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς αυτών

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 2 της ΥΠΟΠ/ΦΟΥ Δ4 της ΠΑΡ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94), με τις οποίες ορίζεται ότι τα ποσά φόρου και εισφοράς ανά κ.ο.χ. των πλοίων Α΄ κατηγορίας που προβλέπονται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και από το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 27/1975 αντίστοιχα προσαυξάνονται κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως, για την πενταετία 2016-2020 με την αναπροσαρμογή των αντίστοιχων συντελεστών σε δολάρια ΗΠΑ ανά Κ.Ο.Χ.

Επίσης προσαυξάνεται κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως, για την ίδια πενταετία, η εισφορά που επιβάλλεται υπέρ του ΝΑΤ με βάση τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 29/1975 , στα υπό ξένη σημαία πλοία, ελληνικών συμφερόντων, που έχουν συμβληθεί με το ΝΑΤ με την αναπροσαρμογή των αντίστοιχων συντελεστών σε δολάρια ΗΠΑ ανά Κ.Ο.Χ.

Διευκρινίζεται ότι η εισφορά του άρθρου 10 του Ν. 27/1975 επιβάλλεται μόνο στα Α΄ κατηγορίας πλοία που έχουν νηολογηθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 27/1975, για την κάλυψη της δαπάνης των παρεχομένων υπηρεσιών στην εμπορική ναυτιλία από το κράτος.

Με την εφαρμογή των νέων διατάξεων του νόμου 4336/2015 (προσαύξηση ποσών φόρου και εισφοράς κατά ποσοστό 4%) οι νέοι συντελεστές φόρου και εισφοράς σε δολάρια ΗΠΑ ανά Κ.Ο.Χ. που επιβάλλονται στα πλοία, για το έτος 2016, διαμορφώνονται αντίστοιχα όπως ο παρακάτω πίνακας:

 

 

Φόρος πλοίου Α΄ κατηγ. νηολογηθέντων μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 27/1975

 

Εισφορά πλοίου Α΄ κατηγ. νηολογηθέντων πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 27/1975

 

ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ

 

συντελεστές Δολάρια Η.Π.Α ανά κ.ο.χ.

 

ΕΤΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ

 

συντελεστές Δολάρια Η.Π.Α ανά κ.ο.χ.

 

1) Από 0-4 ετών

 

1,399

 

1) Από 0-4 ετών

 

1,399

 

2) Από 5-9 ετών

 

2,508

 

2) Από 5-9 ετών

 

2,508

 

3) Από 10-19 ετών

 

2,455

 

3) Από 10-19 ετών

 

2,112

 

4) Από 20-29 ετών

 

2,323

 

4) Από 20-29 ετών

 

1,980

 

5) Από 30 και άνω

1,795

 

5) Από 30 και άνω

1,320

 

 

Είναι αυτονόητο ότι η παραπάνω προσαύξηση θα επιβληθεί αναλόγως και για τα επόμενα τέσσερα έτη μέχρι τη λήξη της πενταετίας (2016-2020), με την αναπροσαρμογή των παραπάνω συντελεστών σε δολάρια ανά Κ.Ο.Χ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων οι κατά τα παραπάνω νέοι ετήσιοι συντελεστές ανά κ.ο.χ. θα αποτυπώνονται στις αντίστοιχες δηλώσεις φορολογίας πλοίων κάθε έτους (2016-2020).

 

Ακριβές Αντίγραφο

 

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΙΔΟΥ

Πηγή:


efm_728x90