Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
11/09/2015
Αρ.Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Δ 5019177/11.9.2015, Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5016718 ΕΞ 2015/24-7-2015 Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

 

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5016718 ΕΞ 2015/24-7-2015 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελ. Βενιζέλος"» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1900/Β/8-9-2015 (ΑΔΑ: ΩΛΤΔΗ-ΟΣΦ) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90