Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
11/09/2015
Αρ.Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Δ 5019179/11.9.2015, Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5016717 ΕΞ 2015/28-7-2015 Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

 

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5016717 ΕΞ 2015/28-7-2015 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Μετεγκατάσταση και Επέκταση Κινητής Μονάδας Πώλησης Αφορολογήτων Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Αθηνών» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1900/Β/8-9-2015 (ΑΔΑ: 77Ζ7Η-ΛΒΘ) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90