Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
01/07/2015
Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014050/1.7.2015, Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ 5007446 ΕΞ 2015/31-3-2015 Απόφαση Αναπληρ. Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης Πειραιά

 

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ 5007446 ΕΞ 2015/31-3-2015 Απόφαση Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου Τύπου Ι Πειραιά» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 127/Α.Α.Π./29-6-2015 (ΑΔΑ: 7Ζ3ΗΗ-Τ35) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.

Ειδικότερα, το Ε΄ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά, ως Τελωνείο Ελέγχου της Ελεύθερης Ζώνης, με απόφασή του θα καθορίσει την ημερομηνία παύσης της ισχύος των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης στο τμήμα που αποχαρακτηρίζεται ως χώρος αυτής, αφού διαπιστώσει ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης ως προς την περίφραξη της Ελεύθερης Ζώνης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

 

Πηγή:


efm_728x90