Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
29/06/2015
Αρ.Πρωτ.: 67208/22.6.2015, Εγγραφή ατομικής εταιρείας από ανήλικο στο ΓΕΜΗ

 

Σχετ: Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 1390/5-6-2015 έγγραφο σας.

Σε απάντηση ταυ ως άνω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι;

Με βάση τη γνωμοδότηση 572/2001 του ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Β΄ Τμήμα) πάνω στην οποία στηρίζεται και η ΠΟΛ. 1252/02 , ο ανήλικος δεν αποκτά την εμπορική ιδιότητα σε καμία περίπτωση. Ακόμη και στην περίπτωση που κληρονομήσει μερίδιο σε προσωπική εταιρεία, η ευθύνη του περιορίζεται στο ύψος του κεφαλάκι του.

Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η εγγραφή στο ΓΕΜΗ ατομικής εταιρείας από ανήλικο.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

 

Πηγή:


efm_728x90