Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
26/05/2015
Αρ.Πρωτ.: 50611/11.5.2015, Διευκρίνιση ως προς διαχειριστές ΕΠΕ

 

Σε συνέχεια σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος σχετικά με τη διαχείριση και εκπροσώπηση εταιρίας ΕΠΕ από αλλοδαπό νόμιμα εγκατεστημένο και εργαζόμενο στη χώρα μας σας γνωρίζουμε ότι:

Από τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα προκύπτει ότι δεν υφίσταται σχετικό κώλυμα από το πλέγμα των διατάξεων του εταιρικού δικαίου ως προς την διαχείριση και εκπροσώπηση εταιρείας ΕΠΕ από αλλοδαπό νόμιμα εγκαταστημένο και εργαζόμενο στη χώρα. ο οποίος ταυτόχρονα είναι μέτοχος αλλοδαπής εταιρείας και παράλληλα συμμετέχει στη υπό σύσταση ημεδαπής ΕΠΕ.

Σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 17 του Ν. 3190/1955 , «Δια του καταστατικού ή δι΄ αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων, η διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας μπορεί να ανατεθεί είς έναν ή πλείονος εταίρους ή μη εταίρους, επί ορισμένον χρόνο ή μη».

Κατά τα οριζόμενα της παρ. 4 του ιδίου άρθρου μόνο «Δημόσιοι υπάλληλοι υπαγόμενοι εις τας διατάξεις του Κώδικα περί καταστάσεως των Δημοσίων Διοικητικών υπαλλήλων δε δύναται να είναι διαχειριστές ουδέ εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης».

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

 

Πηγή:


efm_728x90