Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
12/05/2015
Νόμος 4325/12.5.2015 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.
Πηγή:


efm_728x90