Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
02/06/2015
Έντυπο Ε1, Ε2, Ε3 & Ν 2015 σε excel

 

1) Ε1 οικ. έτους 2015 σε excel - Κατεβάστε το έντυπο Ε1

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2014

 

2) Ε2 οικ. έτους 2015 σε excel - Κατεβάστε το έντυπο Ε2

Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας Φορολογικού έτους 2014

 

3) Ε3 οικ. έτους 2015 σε excel - Κατεβάστε το έντυπο Ε3

Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα

 

4) Ν οικ. έτους 2015 σε excel - Κατεβάστε το έντυπο Ν

Έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων

 

Πηγή: Επιστημονική Ομάδα Power-Tax


efm_728x90