Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
08/09/2015
Αρ.Πρωτ.:ΔΔΘΤΟΚ Α 5018678/4.9.2015, Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.

 

ΣΧΕΤ.: α. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5017448 ΕΞ 2015/ 24.08.2015 Δ.Υ.Ο. β. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5018029 ΕΞ 2015/27.8.2015 Δ.Υ.Ο. της

Σας γνωρίζουμε ότι από την επόμενη Τετάρτη 9.9.2015 και για το υπόλοιπο του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, οι τιμές αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) για το παρακάτω νόμισμα έναντι του ευρώ, που θα πρέπει να εφαρμόζεται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α., με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, θα είναι:

1 Ευρώ

=

1,7766 δολλάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD)

 

 

15,148 ράντ Ν. Αφρικής (ZAR)

 

 

1,2237 μπαλμπόα Παναμά (PAB)

Οι ανωτέρω τιμές αντικατάστασης εφαρμόζονται διότι οι τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της Ε.Κ.Τ. (26.08.2015) για αυτά τα νομίσματα προς το ευρώ, παρουσίασαν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 171 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής , απόκλιση ( ±5% ) από τις τιμές που σας κοινοποιήθηκαν με την ανωτέρω σχετική Δ.Υ.Ο. για τις ισοτιμίες μηνός Σεπτεμβρίου 2015 . Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Σεπτέμβριο 2015, είναι ο επισυναπτόμενος.

 

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.

 

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

 


ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Πηγή:


efm_728x90