Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
13/01/2014
Πολ. 1016/09.01.2014, Κοινοποίηση της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1271/23-12-2013 (3364 Β') και των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4223/2013 (287 Α') " περί του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων "

 

Κοινοποιούμε την ΑΥΟ ΠΟΛ.1271/23.12.2013 περί του καθορισμού της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και του περιεχομένου της σχετικής δήλωσης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3364/Β’/31.12.2013, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.4223/2013 που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 287/Α’/31.12.2013, με τις οποίες ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α’) «περί του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων» η 1.1.2015 (και κατά συνέπεια και των οριζομένων με την προαναφερόμενη απόφαση) για ενημέρωσή σας.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

 

Πηγή:


efm_728x90