Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
11/03/2015
Αριθμ.Πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1030512/6.3.2015, Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο

 

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 12669/2.3.2015 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και το αριθ. Δ.Δ.Υ.Υ. Γ 4004793 ΕΞ 2015/5.3.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών της Γ.Γ.Π.Σ.& Δ.Υ. Υπουργείου Οικονομικών

 

Για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στα παραπάνω σχετικά έγγραφα, ορίζουμε ότι:

α) Η Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης δεν θα πραγματοποιήσει συναλλαγές με το κοινό την Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 16, 17 και 18 Μαρτίου 2015, αντίστοιχα.

β) Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/ ΠΟΛ. 1101/19.3.2002 (β΄524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

γ) Για την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, πρέπει να εκδώσετε σχετική ανακοίνωση, την οποία θα αναρτήσετε σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας σας και θα την αποστείλετε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την μη πραγματοποίηση συναλλαγών, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ. 1026062/270/0006Δ/13.3.2006 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο/Η Προϊστάμενος/η του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

 

H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90